תפילה לחכמות וחכמי ישראל

תלמידי חכמים הם החיסון ל"משחית ומגפה". וכפי שהתפללנו להצלחת פיתוח החיסון למגיפת הקורונה, עלינו להמשיך ולהתפלל להצלחתם

הרב שאול פרבר , ט"ו בשבט תשפ"א

תפילה לחכמות וחכמי ישראל-ערוץ 7
הרב שאול פרבר
צילום: מכון עתים

אני יודע שזה נשמע שחוק, אבל לפעמים משבר מביא איתו הזדמנות. המציאות בה קהילות יהודיות נדרשות להתפלל במניינים מצומצמים לא פסחה על הקהילה ברעננה שזכיתי להיות הרב שלה. כך, יצא שעליי לשמש כשליח ציבור באופן תכוף מהרגיל.

והנה, הרי זו הזדמנות להתעכב קצת יותר על התפילות שבדרך כלל נאמרות בלחש ולהתעמק במשמעותן. באופן טבעי, מרבית תשומת הלב שלי הופנתה לתפילות הרבות המבקשות רפואה או למנוע מאיתנו מגפה. 

אחת מן התפילות הבולטות שעוסקות בכך, שמקורה בסידור רב עמרם גאון, נאמרת במנהגי קהילות אשכנז בימי שני וחמישי, לאחר קריאת התורה.

זוהי תפילה עם ארבעה מוקדים: בניין המקדש, מניעת מגיפות, שמירה על תלמידי חכמים וקיבוץ גלויות. המילים "יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים לרחם עלינו... ולמנוע משחית ומגפה מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל", מובילות את שליח הציבור למילים "יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם", תפילה שמהווה דוגמא בולטת להכרתה של המסורת היהודית בחשיבותם של תלמידי חכמים, יותר מכל מסורת דתית אחרת.

חכמי ישראל המתעמקים ביסודות העבר, מחוברים להווה וצופים פני עתיד, מסגלים לעצמם נקודת מבט כוללת, המאפשרת להם להבין את המציאות מעבר להתגלמותה ברגע הזה. מתוך הבנה של המהלך ההיסטורי הכולל, יש להם היכולת לעורר בנו תחושת ביטחון ויציבות בתוך מצבים של כאוס ובלבול.  סמיכות הבקשות כנגד מגפה ובעד תלמידי חכמים מדגישה את הקשר שבין ההתמודדות עם המגפה לשמירה על לימוד התורה, ועל מי שמקדישים עבורו את חייהם. היא מזכירה לנו שיש אפשרות להתבונן אל מעבר לרגע שלפנינו.

אם להשתמש בעולם המושגים של העת הזו, תלמידי חכמים הם החיסון ל"משחית ומגפה". וכפי שהתפללנו להצלחת פיתוח החיסון למגיפת הקורונה, עלינו להמשיך ולהתפלל להצלחתם כפי שעשינו בכל הדורות. לצד זאת, עלינו לשאול – על מה אנו נדרשים להתפלל דווקא בדור שלנו?

מה נקודת מבט היסטורית תלמד אותנו דווקא כעת? לדעתי התשובה ברורה: התרחבות עולם התורה והכללתן של נשים תלמידות חכמים בתוכו. מעתה נאמר: חכמות וחכמי ישראל יחד, נדרשים לאתגרי השעה ומחזקים את עם ישראל כולו בעמידה בהם.

סגולה לקיומה של תפילה, היא לפעול בכדי שתתקיים. תובנה זו מתחזקת בי לאור שני תחומים מרכזיים בחיי. האחד, מפעלה החשוב של אשתי היקרה הרבנית מישל, תלמידת חכמים, ללימוד הדף היומי עבור נשים שרבות מהן מעולם לא למדו דף גמרא. פרויקט זה, יחד עם מוסדות נוספים ללימוד תורה לנשים, כמו "מתן", ישיבת "דרישה" לנשים, המדרשות "נשמת", "מגדל עז" ו"אור תורה" ועוד, מהווים השראה לנשים (וגברים), ומאפשרים להן לצמוח ולגדול באוהלה של תורה.

תחום נוסף בחיי שבו זכיתי אני לפעול למען לימוד התורה לנשים הוא ההכרה בנשים תלמידות חכמים. ארגון 'עתים' מייצג כיום מגוון של נשים תלמידות חכמים, שמבקשות ממדינת ישראל הכרה בידע התורני הנרחב שרכשו. בכך, אנו רואים את עצמנו כשליחים של הציבור הדתי לאומי שבערוגותיו צמחו תלמידות החכמים הללו ובתוכו הוקמו מוסדות הלימוד עבורן.

מגפת הקורונה לימדה אותנו להעריך את הטוב, ולא לקחת אותו כמובן מאליו. עלינו להוקיר את תופעת לימוד התורה לנשים ההולכת ומתרחבת בדורנו ואת הנשים האמיצות הלוקחות בה חלק. עלינו לברך על כל הטוב שבכך ולהמשיך ולהתפלל שתצלחנה דרכן, למעננו ולמען הדורות הבאים.

הרב שאול פרבר הוא יו"ר ארגון 'עתים'