הרב חברון שילה
הרב חברון שילהצילום: הישיבה התיכונית

"וחמשים יצאו בני ישראל מארץ מצרים" (שמות יג,יח). הבנה פשוטה של הפסוק היא שעם ישראל יצא כצבא מסודר עם נשק. אולם למדרש קשה מדוע היה חשוב לציין זאת, ולכן את המילים המדגישות עוצמה צבאית, הוא הופך למילים קשות מאד עם פרשנות מצמררת:

"ד"א: וחמושים עלו - אחד מחמשה. ויש אומרים: אחד מחמשים. ויש אומרים: אחד מחמש מאות"

מוסיף המדרש לתאר שאלו שלא עלו מתו בימי ההאפלה. כלומר אפילו לפי הדעה המקלה של אחד מחמש, אנו מגיעים לשש מאות אלף שיצאו ושני מיליון וחצי שלא. מי היו אותם אלו שלא נגאלו?

בילדותי חשבתי שבטח הם היו רשעים שרצו להתבולל, להישאר במצרים, ולכן לא זכו להיגאל. במשך הזמן למדתי על פרשת המרגלים, שהיו מגדולי עם ישראל. ועם הזמן הגעתי ללמוד גם את ספרי התנ"ך על העלייה לארץ בתחילת ימי הבית השני, שגם בה נשארו רבים בבבל ופרס. חלקם בגלל התבוללות, אבל גם רבים וטובים מאנשי התורה וההנהגה החליטו להישאר, ולקח להם הרבה זמן לעלות, והיו מהם שנשארו לצמיתות בגולה.

לאחריהם למדתי היסטוריה על ראשית הציונות. על הרבנים שקראו לעלות, על אלו ששתקו, ואלו שיצאו נגד במלחמת חורמה. על יהודים שנשארו ועדיין נשארים בגולה רק בגלל הרצון להמשיך לשבת על סיר הבשר, או מחוסר זהות עם העם היהודי, ועל אלו שרוממות הקודש בגרונם, אך יראת החטא משתקת אותם, או אלו המחכים לגאולה רק אם תגיע בדרך המסוימת שהם תכננו לקב"ה לבוא ולגאול אותם. ואז הבנתי שגם במצריים לא צריך לחשוב שאלו שלא נגאלו היו רק רשעים. גם מתוך צדיקות אפשר לא להיגאל!

בימים אלו מול עיננו מתרחש תהליך של התקדמות בגאולה! הר הבית חוזר אל התודעה היהודית, ותפילות נישאות בו מידי יום. לאט לאט מצטרפים עוד רבנים ועוד עובדי ה' לקריאה לעלות ולעלייה בפועל. בקדושה טהרה ושמחה. וכן כדרכם של ישראל בזמן גאולה, לאט לאט הולכים ומתגברים גם הקריאות לא לעלות. בתחילה התרגשתי מקולות אלו, עד שהבנתי שהם עצמם מבשרי גאולה, כי כך קרה בכל הגאולות, כי ככה נראית גאולה. קמעא קמעא, זה לא רק במעשה בפועל אלא גם באומץ המחשבה. לכל תהליך של גאולה נלווה גם תהליך של פחד ממנו, וקמעא קמעא הולך הציבור ומשתכנע לקום ובחסדי ה' להיגאל.

הרבי מלובביץ קורא את המדרש בדרכו הייחודית. חלילה לחשוב שהיו מבני ישראל כאלו שלא זכו לעלות לארץ, אלא שבהתחלה אחד היה צריך לשכנע חמש מאות, משרבו המאמנים אחד היה צריך לשכנע חמישים, עד שלבסוף אחד היה צריך לשכנע רק חמישה, וכך כולם נגאלו. כך היא גאולתם של ישראל... ככל שהיא הולכת היא הולכת ורבה. לא נעצור חלילה רק בבניין הארץ והתורה, נמשיך להתקדם לגאולה שלמה, המתחילה בשיבה להר הבית, ובסופה תחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים!