הרב אביחי קצין: בין חשק לחפץ - למשמעות נטיעת האילנות