שמי ברזל פרק 13: הק.ג.ב מתקרביחזקאל לנג

מנהיג החבורה היהודית ויוזם הקמת החיידר, משה, עדיין נמלט מסוכני הק.ג.ב ומתחבא בביתו של יעקב האם הוא בטוח?

יוסף ממשיך בלימודיו בבית הספר הקומוניסטי המטיף נגד היהדות ובעד הסגרת בני משפחה הפועלים נגד המשטר, ומגיע לשם לבוש בציצית.

צפו בפרקים הקודמים של שמי ברזל