אין קיצורי דרך באמונה

כל מטרת העולם היא שאדם בבחירתו החופשית יבחר בטוב ולא ימתין לדרך ניסית או כפיה.

הרב שלמה סובול , ט"ו בשבט תשפ"א

אין קיצורי דרך באמונה-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

בשבועות האחרונים אנחנו קוראים בתורה על הניסים הרבים והמופלאים שחוו אבותינו ואימותינו בצאתם ממצרים. ניסים שהחלו מעשרת המכות על המצרים, דרך קריעת ים סוף בפרשתנו, וכלה בהנהגה הניסית שליוותה את עם ישראל במדבר.

אבל עם זאת יש נושא אחד שבו איננו מוצאים ניסים - האמונה של עם ישראל. לאורך כל סיפור יציאת מצרים לא מצאנו שהקב"ה עשה נס וטיהר את עם ישראל ברגע אחד ממ"ט שערי טומאה בהם הם היו שקועים במצרים. בנושא זה עם ישראל עובר תהליך של ארבעים ותשעה ימים שבו כל יום ויום הוא נטהר משער טומאה אחד. רק בסופו של כל התהליך נטהר העם מכל שערי הטומאה, ומכין את עצמו לקבלת התורה ביום החמישים.

כאן המקום לשאול מדוע? מדוע בנושא של אמונה הקב"ה לא עשה נס שברגע אחד ייהפך ליבם של ישראל לאביהם שבשמים? שאלה דומה שואל הרמב"ם גם על האמור בתחילת פרשתנו . מסופר ש"ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשיתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". הקב"ה לא לוקח את בני ישראל בדרך הקצרה ביותר לארץ ישראל כדי שלא ייתקלו מיד במלחמה ואז יירתעו ויחזרו למצרים. וגם פה נשאלת השאלה, מדוע הקב"ה לא עשה נס שלמרות שעם ישראל ייתקל במלחמה, הוא לא יפחד?

התשובה לשאלות אלו היא שהקב"ה לא עושה ניסים של שינוי טבע האדם. כל מטרת העולם היא שאדם בבחירתו החופשית יבחר בטוב, כי כאשר אדם בוחר בטוב מבחירה, הוא קונה את הטוב בקניין אמיתי שלו. זאת הסיבה לכך שבעבודת ה' לא ייתכן קיצור דרך. כל דבר שבקדושה מקבל את ערכו רק אם הוא נעשה מתוך עמל של האדם שמגדל ומצמיח את הקשר שלו לריבונו של עולם. אל לו לאדם לצפות שיום אחד הוא יקום בבוקר ויהיה כל כולו שוגה באהבת ה' ומתוקן במידותיו, אלא זוהי עבודה יומיומית שנעשית מתוך בחירה חופשית של האדם.

אבל לא רק זה. כמו שהדברים נכונים במישור האישי, הם נכונים גם במישור הכללי. אל לנו לצפות שביום בהיר אחד ייפתרו כל הבעיות במדינת ישראל, אלא עלינו לעמול ולהתאמץ כל יום מחדש להפוך את מדינתנו האהובה לטובה יותר. חז"ל מלמדים אותנו " אמר רבי ירמיה בן רבי אלעזר: עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומר "כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו".

איננו מסתפקים רק באמונה שהקב"ה יכול להביא גאולה שלמה, אלא אנו נדרשים לפעול יחד עם הקב"ה כדי להביא את אותה גאולה לעולם, הן את הגאולה הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, והן את גאולת העולם כולו.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין