165,551 חסרי עבודה מאז תחילת הסגר

2,447 ישראלים נרשמו ביממה האחרונה בשירות התעסוקה - כמחצית מהם פוטרו או התפטרו.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י"ט בשבט תשפ"א

165,551 חסרי עבודה מאז תחילת הסגר-ערוץ 7
שירות התעסוקה
צילום: שירות התעסוקה

ביממה האחרונה נרשמו 2,447 דורשי עבודה חדשים בשירות התעסוקה, כאשר מאז ה-27 בדצמבר, היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 165,551 דורשי עבודה חדשים.

105,625 מדורשי העבודה נרשמו מאז הודק הסגר, והם המהווים 63.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

130,392 מדורשי העבודה הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 78.8% בעוד 35,159 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 21.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,193 דורשי עבודה, המהווים 48.8% מהנרשמים מאז אתמול.

מאז ה-25 בינואר נרשמת עלייה עקבית בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, מ-36% ביום שני שעבר ועד לכמחצית הבוקר, כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

ד"ר גל זהר, מנהל מחלקת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה, מסביר כי מבחינה תעסוקתית הסגר השלישי מתנהג כשני סגרים נפרדים – עד הידוק המגבלות ומאז הידוק המגבלות.

''בחלקו הראשון ההשפעה היתה בעיקר על עובדי המכירות והשירותים, משום שאלו הענפים שהוגבלו בסגר, ובחלקו השני ההשפעה הייתה בעיקר על עובדי ההוראה והחינוך, משום שבהידוק הסגר נסגרה מערכת החינוך''.

לדברי ד"ר זהר, ''בשני חלקי הסגר, אנו עדים להשפעת המגבלות בעיקר בשבוע הראשון. כאשר, ככל שמתרחקים מנקודת הזמן בה הוטלו המגבלות השפעתן על שוק העבודה פוחתת בכל הנוגע למספר הנרשמים, כאשר גם התמהיל של הנרשמים משתנה – בשלב הראשון, אנו רואים שיעור גבוה משמעותית של דורשי עבודה שהוצאו לחל"ת וככל שמתרחקים מהטלת המגבלות הרי ששיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים גדל. זאת משום, שהמעסיקים מוציאים לחל"ת ברגע שהענף מוגבל, וככל שהסגר נמשך פחות מוציאים לחל"ת ויותר מפטרים.

"מעבר לכך", טוען ד"ר זהר, כי "מגמה זו מטרידה מאוד כי היא מעידה על הגדלת מספר דורשי העבודה שייקלעו לאבטלה ממשוכת ויתקשו לשוב למעגל העבודה ביום שאחרי המשבר. זאת", מסביר ד"ר זהר, "על שום שבעוד שמסגרת החל"ת משמרת קשר כלשהו למעסיק, וממילא לשוק העבודה, מסגרת הפיטורים או ההתפטרות מרחיקה יותר את דורש העבודה משוק העבודה וכתוצאה פוגעת בסיכויי חזרתו המהירה לשוק. עיקר דאגתנו אינה כלפי הנרשמים זמנית, אשר עתידים לחזור לעבודה, אלא כלפי אלה שעלולים להיקלע לאבטלה ממושכת ועבורם אנו ממקדים את מאמצינו".

בשולי הדברים, נציין כי שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 41.2% (26.2% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו 15% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי. עד להידוק הסגר, היוו עובדי המכירות והשירותים 28.4% מכלל הנרשמים בעוד שבקרב דורשי העבודה שנרשמו מאז הודק הסגר מהווים 7.4%.

לעומתם, עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה שהיוו 5.1% מהנרשמים עד להידוק הסגר, מהווים 38.2% מהנרשמים מאז הודק הסגר. סך הכל, מאז תחילת הסגר השלישי נרשמו 43,374 עובדי הוראה, חינוך והדרכה ו 24,833 עובדי מכירות ושירותים.