ערוץ 7 וצחי קליין מציגים 'שירת השבוע': אהובה תמימה

בשבוע השני של פרויקט "שירת השבוע" של צחי קליין וערוץ 7, שיר לפרשת יתרו על הסגולה המיוחדת של התורה המופיעה דווקא ע"י עם ישראל.

רפאל לוי , כ"א בשבט תשפ"א

ערוץ 7 וצחי קליין מציגים 'שירת השבוע': אהובה תמימה-ערוץ 7
אהובה תמימה - צחי קליין
צילום: אלעזר אמיתי

מעמד הר סיני הוא פסגת ההתעלות של עם ישראל, אבל גם של העולם כולו. הקב"ה "אסתכל בה באורייתא וברא עלמא" (זהר תרומה קס"א ע"א) וכעת ניתן לגלות את המהות של העולם ע"י לימוד התורה, ולכן נתינת התורה מצדיקה את כל הבריאה כולה. כתוב שה' עשה תנאי עם מעשה בראשית- "אם ישראל מקבלין את תורתי - מוטב, ואם לאו - אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו" (ע"ז ה.).

ר' יהושע בן לוי מספר (שבת פח:) שהמלאכים לא נותנים למשה לקחת את התורה ודורשים 'זכות קדימה'. "מה לילוד אשה בינינו?" הם שואלים בתקיפות, למה התורה ניתנת דווקא לקרוצי חומר ולא למלאכי השרת? הקב"ה מבקש ממשה להשיב להם תשובה, אבל משה רבינו מתיירא שמא המלאים יזיקו לו. הקב"ה מציע למשה לאחוז בכסא הכבוד ומשה משיב להם בשאלה- "מה כתוב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנב! קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? ומיד הודו", הודו וויתרו לעם ישראל.

במבט ראשון לא ברור, מדוע דווקא היכולת לחטוא היא מעלה? ולמה דווקא היא הסיבה לזכותנו לקבל את התורה? מפתיע מאוד, שדווקא הניסיונות והיצרים הכובלים את בני האדם, הם אלו הנותנים להם את הזכות לקבל את התורה!

פירושים רבים נכתבו על הגמרא הזאת, אבל הפירוש שנגע בי ביותר, הוא של ר' צדוק הכהן מלובלין (פרי צדיק קדושת שבת מאמר ז'):

ועל כן לא ניתנה תורה למלאכי השרת שאמר להם יצר הרע יש ביניכם. כי התורה תבלין ליצר הרע שישוב להיות טוב מאוד כשימשכהו לבית המדרש. כי יצר הוא החשק וההשתוקקות שיש בלב שאין לו שביעה משום דבר על דרך שאמרו (קהלת רבה א', ל"ב) יש לו מנה רוצה וכו'. ובחמדות העולם כך דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ומחר וכו' עד וכו', כי התאוה והחשק הולך וגובר בכל יום עד למעלה.

וכשמושך החשק לדברי תורה אין לו גם כן שביעה. ובכל יום חושק יותר. ואוהב מצוות לא ישבע מצוות. ועל ידי זה יעלה בכל יום מעלה מעלה עד לאין שיעור. אבל מלאכי השרת נקראו עומדין שכפי מדריגתם שנבראו כן הם לעולם. ואין יכולים לעלות למעלה גבוהה יותר ולא לירד גם כן. ורק האדם נברא בעל בחירה ולזה היה תכלית בריאתו.

לפי ר' צדוק, מתגלה שדווקא האפשרות לעשות ח"ו הפוך מרצון ה', היא היסוד ליצר והחשק להתחבר מתוך רצון פנימי ואהבה. אע"פ שקבלת תורה הייתה באופן של יראה ו"כפיית הר כגיגית", הסיבה האמיתית לנתינת התורה לעם ישראל, בזכות היכולת שלהם לבחור בה, לחשוק ולהתאוות לה, לאהוב אותה בכל לב, וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "אילת אהבים ויעלת חן". עם ישראל מכריז "נעשה ונשמע" באופן בלתי רציונאלי, כי כשאתה אוהב, הלב מוביל כללי החיבה המוגבלים.

המלאכים לא יכולים לבחור ברע, וממילא הם גם לא יכולים לבחור בטוּב התורה. התורה נקראה "כלי חמדה", ומי שראוי לה הם אלו שיכולים לחמוד אותה ולהשתוקק אליה ואל סודותיה הפנימיים ולא להרגיש שובע לעולם. הצדקת קיום העולם תלויה באנשים כמונו, שנלחמים כדי להגשים את אהבתם גם בעולם מורכב, כי מי שבאמת אוהב, מוכן גם להילחם ולנצח בשם אהבתו. בשמיים יש רבבות מלאכים קדושים וטהורים, אך לא בעלי בחירה ועוצמות של אהבה ומסירות.

לכל שומר מצוות קיים המתח שבין החובה המוחלטת המוטלת עליו לקיים כל סעיף ומצווה, קלה כבחמורה, לבין הרצון לקיים מתוך חיבור ובחירה ולא מתוך הכרח. מדרשת ריב"ל יש ללמוד כמה הבחירה חשובה בעיני ה' ובשבילה הוריד את התורה לארץ.

הראי"ה קוק זצ"ל, כתב באורות התורה (א' ב'), שאע"פ שתורה שבעל פה בהתגלותה נמוכה מהתורה שבכתב:

אבל בצורה הפנימית הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה, הרי גרמה סגולה אלהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמים עליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשרשה משורש תורה שבכתב.

דווקא תורה שבעל פה, המבארת את התורה שבכתב ונותנת לה ביטוי מציאותי ומעשי, עליונה מהתורה שבכתב. ע"פ ספרי חסידות, עליונותה של תורה שבעל פה נובעת מעצם הרצון האלוקי להתגלות דווקא בתחתיות ארץ, דווקא במקומות שבהם אפשר לבחור לעשות הפוך מרצון ה'. שם גילוי אור ה' גדול ועוצמתי יותר, שם מתגלה אהבה גדולה יותר של הקרבה ומסירות.

מילות השיר:

א.
מששת ימי בראשית את קדומה
רק בך הסתכל וברא עלמא
גרמי השמיים כל יציר אדמה
ותבנית האדם לצלמו היא דומה

אלפיים של תוהו בלעדיך שממה
בעולם העליון גנוזה עלומה
הכל עומד ותלוי על בלימה
עד אשר תמסרי לידי האומה

פזמון
אהובה תמימה באר מים חיים
במעיין החכמה לעיין להבין
להקדים נעשה לנשמע
את נוגעת עמוק את האור לנשמה

ב
מלאכים ושרפים עשו מהומה
טענו בתקיפות ודרשו זכות קדימה
מה לילוד אשה בזאת הקומה
מה אנוש כי תזכור תנה הודך שמימה

ומשה בתחילה החסיר פעימה
ישרפוני בהבל פיהם בחימה
בכסא הכבוד אחז, השיב 'פני חמה'
כל מצוה כאן למטה ניצחון מלחמה

פזמון

ג
ענן על ההר העולם בדממה
ובני ההיכל ביראה ואימה
קולות וברקים שופר בנהימה
עץ הדעת נסלח ופסקה זוהמה

בקולמוס דיו שחורה על לבנה רשומה
כריח הבושם את חיי מנעימה
פשט וגם דרש בדרכי נעימה
גם רמז וסוד ברוב תעלומה

פזמון

רוצה עוד חידוש ועוד לגימה
לקבל מאורך לעסוק בך לשמה
אהבת נעורים השובה בקסמה
זקוק לך תמיד כמו אוויר לנשימה

קרדיטים:
מילים ולחן: צחי קליין
עיבוד והפקה מוזיקאלית: נתנאל חמו
קלידים בס ותכנותים: נתנאל חמו
קליפ מילים: מתי שריקי
צילום תמונה לקליפ: אלעזר אמיתי
ניהול קריירה ורפרטואר: טלי כץ

הרב צחי קליין הוא יוצר וזמר ומשמש כר"מ בישיבה הגבוהה 'רועה ישראל' ביצהר