ועדת החוקה אישרה את הארכת הסגרדוברות הכנסת

ועדת החוקה אישרה פה אחד את הארכת תקנות הסגר שיימשך עד יום שישי.

יו"ר הוועדה ח"כ אשר תקף את הממשלה על השימוש החוזר בחריג הדחיפות להתקנת התקנות. "מתכסים בכסות של דחיפות כדי להסתיר את הפוליטיזציה שנעשית בממשלה. אנחנו נמצאים היום במצב שמפלגה של 4 מנדטים בסקרים מחליטה מה להעלות או לא להעלות על סדר היום הממשלתי", טען אשר.

הוא ביקר גם את התנהלות חברי האופוזיציה בוועדה. "אם שר הפנים לא היה מתלה את המעברים היו תולים אותו בתקשורת. ישבתי כאן בוועדה ושבוע שלם אני קורא את הכותרות על מחדל נתב"ג. בחדר ישבו אנשי אופוזיציה וכשדנו בהגבלות השבים מחו"ל הם דיברו בשצף קצף נגד. אבל כשהחלו לדבר על הווריאנט אין אמיץ אחד שיודה שהתנגד לכך, אין גבר או גברת שקמו ואמרו שהקשו על כך בדיוני הוועדה. אז אם ידידי שר הפנים יבקש לבדוק זאת הומניטרית יתלו אותו".

עו"ד גאל אזריאל ממשרד המשפטים השיבה ליו"ר הוועדה ח"כ אשר שדרש לדעת מדוע נעשה שוב שימוש בחריג הדחיפות בהתקנת תקנות הסגר כי הממשלה החליטה להתכנס אחרי חקיקת החוק בכנסת וכי הכנסת התכנסה רק ביום ראשון בצהריים והתקנות עמדו לפקוע באותו הלילה. לכן לא היה מנוס אלא להפעיל את סעיף הדחיפות.

ח"כ יצחק פינדרוס תהה, " אם הממשלה לא הבינה שזה דחוף למה אנחנו צריכים להבין שזה דחוף? אם הממשלה לא התכנסה עדי אחרי שהתכנסה הכנסת, כנראה שזה לא דחוף".

היו"ר ח"כ אשר הוסיף, "היועץ המשפטי אמר פה בוועדה שהוא מסכים שאסור להשתמש בסעיף הדחיפות אלא אם כן זו דחיפות אפידמיולוגית אמתית. להביא למצב של דחיפות ואז להשתמש בסעיף הזה זו צביעות".