נמל התעופה בן גוריון
נמל התעופה בן גוריוןפלאש 90

ועדת החריגים לכניסת ישראלים לארץ בתקופת הסגר קיימה היום (שני) את ישיבתה הראשונה בהשתתפות נציגים ממשרדי הממשלה השונים.

בישיבות הוועדה הועלו מספר קריטריונים לאישורי כניסה חריגים. בין היתר נקבע כי אדם יוכל לצאת ולהיכנס לארץ למטרות טיפול רפואי חיוני ביותר שאינו סובל דיחוי (עבור המבקש או קטין התלוי בו), על-פי הצגת זימון ממוסד רפואי. בנוסף תותר הכניסה והיציאה למטרת הגעה ללוויה של בן משפחה מדרגה ראשונה, בכפוף לאימות הפרטים.

חריג נוסף יהיה במקרים של תאונה או פציעה פתאומית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה המאושפז במוסד רפואי בארץ, בהתאם להצגת מסמכים.

יוחרגו גם עובדים חיוניים במערכת שהינה חיונית לתפקוד המדינה, ובתנאי שלא ניתן לדחותה או לבצעה מרחוק.

בנוסף תינתן אפשרות חזרה לארץ משלחות ממשלתיות, כולל מחברות ממשלתיות, שיצאו לשהות קצרה בחו"ל ושל שליחים רשמיים מטעם המדינה שיצאו למטרות ייצוג המדינה באופן רשמי.

בהודעה נאמר כי על המבקש יהיה לפרט הנימוקים ההומניטריים בהתאם לקריטריונים הנ"ל ולצרף אסמכתאות לאימות הנטען .

בנוסף, נקבע שחזרה לארץ תותנה בעריכת בדיקת קורונה בחו"ל (החל מ-72 שעות טרם עלייה למטוס) ובארץ על פי דרישות משרד הבריאות, וכן התחייבות מראש לשהות של לפחות עשרה ימים במלונית בידוד ממשלתית.

ניתן להוריד את טופס הגשת בקשות החריגים מאתר הוועדה