חיילות דתיות. אילוסטרציה
חיילות דתיות. אילוסטרציה צילום: שלומי כהן, פלאש 90

מגמת ירידה הדרגתית ניכרת במספר הבנות שמתגייסות לצה"ל, כך עולה מנתונים שהגיעו לידי העיתון "ישראל היום".

הנתונים מוכיחים כי הירידה מגיעה חרף פתיחת תחומים נוספים בצה"ל, ובהם יחידות לוחמות.

ב־20 השנים האחרונות חלה צניחה במספר המתגייסות, לצד עלייה במספר המצהירות על היותן דתיות, דבר שמלמד על כך שהמגמה לגיוס דתיות לצה"ל אינה אפקטיבית בסדר הגודל שאותו מציגים בגופים השונים.

מנתונים שנאספו על ידי ארגון 'חותם' עולה כי בעוד שיעור הגיוס ב־1999 עמד על 61.8 אחוזים מכלל הצעירות בשנתון, ב־2019 עומד שיעור הגיוס על 55.9 אחוזים. הירידה המשמעותית התרחשה בתחילת שנות האלפיים, אך נמשכת גם היום. לצורך ההשוואה, בשנים 2019-2015 חלה ירידה של קרוב ל־3 אחוזים במספר המתגייסות לצה"ל.

בד בבד, חלה עלייה במספר הצהרות הדת שמוגשות בכל שנה. ב־1999 הגישו 26.98 אחוזים מהבנות הצהרת הדתיות, ואילו ב־2019 עמד המספר על 35.8 אחוזים. הדבר מלמד כי בעוד צה"ל פועל רבות, ולטענת גורמים שעוסקים בתחום לפעמים בצורה מוגזמת, על מנת למנוע מנשים להצהיר על היותן דתיות, בפועל הנערות מצביעות ברגליים ומבקשות פטור משירות על רקע זה.

נתון נוסף עוסק בפטור על רקע רפואי. בעוד ב־1999 1.7 אחוזים מהנשים קיבלו פטור על רקע רפואי, לאחר עשור, ב־2009, המספר כבר עמד על 2.5 אחוזים וב־2019 על 3.9 אחוזים מכלל המתגייסות.

במקביל חושפים בארגון חותם נתונים מתוך סקר הלמ"ס על שנת 2019, שבו עולה כי השירות הצבאי משפיע על הרמה הדתית של הנשים.

לפי נתוני הלמ"ס, רק 36 אחוזים מהבנות בגילי 29-20 שגדלו בבית דתי ושירתו בצבא, הגדירו את עצמן דתיות כיום. שאר הבנות מרקע דתי ששירתו בצה"ל הגדירו את עצמן על הרצף שבין מסורתי־דתי לחילוני.

לעומת זאת, בקרב בנות באותה קבוצת גיל ששירתו בשירות לאומי עולה תמונה שונה לחלוטין, ו־82 אחוזים שגדלו בבית דתי, הגדירו את עצמן דתיות כיום.

מארגון חותם נמסר כי "למרות המאמצים הכבירים שלשכות הגיוס משקיעות בשכנוע בנות דתיות להתגייס, והצגת הדברים בכל פעם מחדש כאילו הקמפיין הזה מצליח, נמצא שהמגמה הפוכה. הנתון הזה מייצר דיסוננס גדול וחוסר אמון ציבורי בגוף שצריך להיות הגוף שזוכה לקונצנזוס ולהערכה הגדולים ביותר בקרב אזרחי מדינת ישראל".

תגובת תנועת נאמני תורה ועבודה: ''ה'תחקיר' של ארגון חותם שפורסם בישראל היום, הטוען כי העלייה בשיעור הבנות המקבלות פטור מצה"ל מטעמי דת נובע מכך ש"רובן מעדיפות שירות לאומי" הוא יותר משאלת לב מאשר נתוני אמת.

''על פי הנתונים, בשנת 2000 עמד שיעור המתגייסות מבין בוגרות החינוך הממלכתי על 25%, וכיום הוא עומד על 30%. ממחקר שערכה תנועת נאמני תורה ועבודה עולה כי מרבית הגידול בעשור האחרון נובע מעלייה משמעותית בשיעור הנשים הדתיות-לאומיות המגיעות מיישובי ה״מיינסטרים״ של הציונות הדתית, המתגייסות לצה״ל.

''במקביל ישנה ירידה ניכרת בשיעור הבנות הדתיות-לאומיות המשרתות בשירות לאומי. העליה המדווחת באחוז הנשים המקבלות פטור מגיוס מטעמי דת היא פשוט תוצאה של הגידול הדמוגרפי של הציבור החרדי, אך אין לה רלוונטיות לציבור הדתי-לאומי''.

מדובר צה״ל נמסר בתגובה, "עיקר הירידה המתוארת בגיוס הינה פרי הגידול הדמוגרפי באוכלוסיית החרדים והדתיים. נציין כי מגמה זו מאפיינת גם את אחוז גיוס הגברים".