אין להם סמכות

בממשלה שנקים לאחר הבחירות נגדיר היטב את גבולות הסמכות של בית המשפט ונשנה גם את שיטת בחירת השופטים לבית המשפט העליון.

ח"כ איילת שקד , כ' בשבט תשפ"א

אין להם סמכות-ערוץ 7
איילת שקד
צילום: Sraya Diamant/Flash90

בג"ץ ידון היום בהרכב מורחב בעתירות לביטול שני חוקי יסוד: חוק יסוד ממשלת החילופים וחוק יסוד דחיית התקציב (שנחקק בעקבות "פשרת האוזר").

מדובר בחוקי יסוד עקומים שרק משקפים איזו קואליציה וממשלה כושלות כיהנו כאן. הכנסת לא הייתה צריכה לחוקק את חוקי היסוד הללו ונכון היה לה לבטלם לאחר שנחקקו. אנחנו עוד נבטל אותם. בכנסת הבאה.

אבל הכוונה התקדימית של בג"ץ לפסול חוקי יסוד חייבת להדיר שינה מכל מי שהדמוקרטיה בישראל יקרה לליבו.

הכנסת מעולם לא הסמיכה את בית המשפט לפסול חוקי יסוד וגם אין היגיון שתסמיך. בגץ מקבל את סמכותו מחוקי היסוד. הוא זה שכפוף לחוקי היסוד ולא הם כפופים אליו.

במסגרת המהפכה החוקתית של שנות התשעים, בית המשפט נטל לעצמו את הסמכות לפסול את חוקי הכנסת.

טענתו הייתה שלא מדובר בהצבת השופטים מעל לחוקי הכנסת אלא בהצבת חוקי היסוד שהכנסת מחוקקת מעל לחוקים הרגילים.

השופט ברק הקפיד לספר לציבור שהריבונות נשארת בידי הציבור באמצעות נבחריו וכי הם רשאים לשנות את חוקי היסוד בכל עת לפי שיקול דעתם ובכך לשנות גם את תקדימי בית המשפט.

הדיון היום בבית משפט הוא על חוקי *יסוד*. בית המשפט מניח בעצם הדיון שגם חוקי היסוד של הכנסת כפופים אליו. ברצותו יקיימם וברצותו יבטלם.

המשמעות היא שבג"ץ שוקל להפוך עצמו לשליט אבסולוטי. לרשות שילטונית שאיננה כפופה לא לשלטון החוק ולא לשלטון העם.

לפי גישה כזו, בג"ץ יפסול גם את חוקי היסוד שיבקשו להכניס את האיזונים הנדרשים במערכת המשפט וכך יוכל להנציח את כשלי האקטיביזם השיפוטי.

אני מבקשת להבהיר: הדיון שמקיים היום בג"ץ איננו לגיטימי. אין לו כל סמכות לדון בתוקפם של חוקי יסוד.

בממשלה שנקים לאחר הבחירות נפעל לחקיקת רפורמת עומק שתחזיר את האיזון בין רשויות השילטון. נגדיר היטב את גבולות הסמכות של בית המשפט כמקובל בעולם המערבי ונשנה גם את שיטת בחירת השופטים לבית המשפט העליון לשיטה דמוקרטית כמקובל במרבית מדינות המערב.

עצם הדיון שמתקיים היום בבג"ץ ממחיש היטב את הצורך.

נבחרי הציבור נרדמו בשמירה בעת שהתרחשה המהפכה החוקתית של שנות התשעים. אני מבטיחה לכם שלא נירדם לנוכח ניסיון המהפכה החוקתית של 2021.