רו"ח יהלי רוטנברג
רו"ח יהלי רוטנברג צילום: דוברות

החשב הכללי במשרד האוצר והחברות מקס, כ.א.ל וישראכרט חתמו השבוע על הסכם התקשרות חדש לתקופה של עד ארבע שנים המעגן מחדש את התנאים המסחריים לסליקת עסקאות עם המדינה בהיקף של למעלה מ- 20 מיליארדי שקל בכל שנה עבור כלל הגופים הממשלתיים.

הסכם ההתקשרות הקודם מול שלוש חברות כרטיסי האשראי נחתם ב-2010 ובחלוף השנים הוארך ההסכם מעת לעת, כשעמלת הבסיס שנקבעה ב-2010 בעבור עסקאות שגובהן עד 15,000 שקל כמעט שלא השתנתה.

ההסכם החדש מגלם את השינויים שחלו בענף ובמבנה העסקאות בשנים האחרונות; את השינוי באופי התשלומים והצרכים של משרדי הממשלה; את השינוי בהיקף התשלומים המקוונים למדינה; את היפרדות הבנקים מחברות כרטיסי האשראי; את השינוי מתווה עמלה צולבת פוחתת; את גידול בשימוש בכרטיס אשראי מסוג חיוב מיידי (Debit), ועוד.

במסגרת ההסכם החדש נקבעה עמלה בשיעור קבוע הנמוכה באופן משמעותי ביחס לעמלה הקודמת, בעסקאות בסכום של עד 35 אלף שקל. בנוסף להפחתת העמלה הקבועה, נקבע כי העמלה תפחת בכל שנה בשיעור של כ- 2.5%.

ההסכם החדש יוביל לחיסכון משמעותי בהוצאות המדינה על עמלות, וזאת לצד שיפור השירותים הניתנים למשרדי הממשלה והגברת יכולת הפיקוח והבקרה על ההכנסות המגיעות אליהם דרך התשלום בכרטיסי אשראי.

עבודת המטה והחתימה על ההסכם הובלה על ידי סגנית בכירה לחשב הכללי, חגית שני, ומנהל תחום משרדים כלכליים, אלעד דוידוביץ'.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "מדובר בהסכם חשוב שבאמצעותו המדינה מתאימה את התנאים לשינויים שחלו בשוק, מוזילה את עלות הפעילות עבור כלל המשרדים הממשלתיים ומייצרת עבורם שקיפות ובקרה".