ועידת ישראל 2030: העיר שחוברה לה יחדיוועידת ישראל 2030