הרב יצחק אייזיק רוזנבוים האדמו"ר מקליוולנד
הרב יצחק אייזיק רוזנבוים האדמו"ר מקליוולנד צילום: ארכיון קליוולנד

מחר, ר"ח אדר, תמלא שנה לפטירת הרב יצחק אייזיק רוזנבוים, האדמו"ר מקליוולנד זצ"ל, שזכה לשם 'האדמו"ר של רעננה'.

לציון היום יצאו תושבים ברעננה במיזם מיוחד של חסד ועזרה לקהילה. במסגרת מיזם "ערבים זה לזה" מינהל קהילה בעיריית רעננה הזמין את ילדי העיר לקחת על עצמם עשיית חסד וערבות הדדית בין תושבי העיר, אמירת תהילים לרפואת חולי הקורונה, הקדשת שמות חולי קורונה לתפילה לימוד משניות לעילוי נשמת האדמו"ר, תוכן וחידונים בנושא חסד, הכנסת אורחים ועוד.

בעקבות המצב הקשה השורר בעולם כולו ובעקבות בקשות להעברת פתקאות לתפילה בציונו של האדמו"ר ביום הילולא – הוצבה הדמיית ענק של מצבת האדמו"ר בבית מדרשו שבמרכז העיר רעננה.

אלפי תושבים הגיעו במהלך השבוע להכניס פתקאות לתפילה. הפתקאות שנמסרו יועברו ביום ההילולא לציון הקדוש של האדמו"ר.

האדמו"ר מקליוולנד הקים אהלה של תורה וחסידות בקליוולנד וברעננה, ורבים השיב מעוון בפעילות הענפה של קירוב רחוקים.

ראש עיריית רעננה חיים ברוידא אמר כי "תושבי רעננה כולם ערבים זה לזה, ברעננה מציינים וממשיכים את מורשתו של האדמו"ר מקליוולנד זצ"ל בערבות הדדית ועשיית חסד בתרומה לקהילה וערבות הדדית לזכרו. בשנה האחרונה מאז פרוץ נגיף הקורונה, עיריית רעננה יוזמת פעילויות של ערבות הדדית ותרומה לקהילה. זכות היא לנו, שהאדמו"ר הנציח ברעננה את מפעלי החסד שהוא ניהל עשרות שנים למען כל תושבי העיר".