שמע ישראל

כשאנו אומרים 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' אנו מבקשים שהקב"ה יחדד את חוש השמיעה שלנו שיפעל בתוכנו את הדרך הנכונה להתקרב לעבודתו

הרב יוסי יזדי , כ"ח בשבט תשפ"א

שמע ישראל-ערוץ 7
הרב יוסי יזדי
צילום: באדיבות המצולם

בתחילת פרשתנו התורה מספרת לנו על דינו של עבד עברי שבבחירתו הוא ממשיך להיות עבד לאדונו. ובאמת, הוא היה צריך להיות עבד רק שבע שנים. התורה אומרת שדינו הוא, שאדונו רוצע את אוזנו ליד הדלת. 

רש"י מסביר - אוזן ששמעה בהר סיני "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע בפניהם".

רבנו, רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל, בספרו 'מי מרום' על התפילה, מסביר יסוד חשוב שמיוחד לעם ישראל:

כולנו אומרים בכל יום כמה פעמים את הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". הרב חרל"פ מבאר שיש שמיעה חיצונית ויש שמיעה פנימית.

ישנם אנשים ששומעים דברים רבים בחיים, אבל זה לא גורם ולא פועל אצלם שום פעולה, מכיוון שזו שמיעה חיצונית. אבל לעם ישראל יש את 'חוש השמיעה' שהיא שמיעה פנימית, זהו דבר שמשנה, שמעורר וגורם לאדם לפעול טוב.

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", אין הכוונה רק לדעת שיש ה' אלוקים בעולם, אלא באמת לחיות על פי המציאות האלוקית הזאת. לדעת שיש ה' בעולם, ויש לנו את הדרך שהוא רוצה שנחיה על פי רצונו בצורה הכי טובה.

נשים לב, כשאנו אומרים לאדם תוך כדי שיחה 'אתה שומע אותי'? כמובן שאין הכוונה אם הוא שמע את המילים, אלא אנו בעצם רוצים לשאול אותו 'האם הבנת את מה שרצינו לומר לך'? 'האם הבנת את המסר'? 'האם המסר גרם לך לפעול על פי הבקשה שלנו'? המושג שמיעה הוא לאו דווקא חיצוני, אלא בעיקר פנימי - הקשבה פנימית.

איך נזכה שדברו של הקב"ה יפעל אצלנו בחיי היום יום? 

ראיתי רעיון יפה מהרב הקודש הרבי מבעלזא זיע"א (מובא ב'הלקח והלבוב' על השובבי"ם). בפרשת יתרו שקראנו בשבוע שעבר, מובא בעניין קבלת התורה הפסוק "הגבל את ההר וקדשתו".

אומר הרבי מבעלזא, שהאותיות שסביב המילה 'הר' הם 'קדוש'; האותיות ד', ו' סביב האות ה', והאותיות ק', ש' סביב האות ר'. רוצה לומר, אדם שחפץ לקבל את התורה ורוצה ששמיעת קול התורה תיכנס לתוך ליבו, צריך לשמור על קדושת הנפש, טהרת הגוף ועל נקיות המחשבה. 

לרצות לחיות על פי קדושה, שהרצונות שסביב הלב לא יהיו של תאוות חומריות וגשמיות, מפני שהן סותמות את השמיעה שלא תיכנס לתוך פנימיות הלב.

אדם שליבו נקי, זוכה שנשמתו תהיה טהורה וקדושה, וכך הוא זוכה לחדד את חוש השמיעה, שלא תהיה שמיעה חיצונית אלא שמיעה פנימית שמעוררת אותו לקרבה אל ה' יתברך. 

כך קרה אצל יתרו, הוא שמע 'ובא'. אצל שאר העמים ששמעו על יציאת מצרים וקריעת ים סוף, זו הייתה שמיעה חיצונית, אבל אצל יתרו זו הייתה שמיעה פנימית, עמוקה ואמיתית מפני שעוררה אותו לשינוי בחייו.

לכן, כשאנו אומרים 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, אנו בעצם מבקשים שהקב"ה יחדד את חוש השמיעה שלנו, באופן שתפעל בתוכנו את הדרך הנכונה להתקרב לעבודתו. 

שנזכה לכך, שבת שלום!

הכותב הוא מטפל ומאמן אישי.
Yyazdi5@gmail.com