שירות התעסוקה
שירות התעסוקהצילום: באדיבות שירות התעסוקה

מניתוח עומק של ד"ר גל זהר, מנהל מחלקת המחקר והמדיניות של שירות התעסוקה, על נתוני התעסוקה של השבוע האחרון לסגר המתפרסם הבוקר (חמישי) עולה כי יחס החוזרים לעבודה כמעט והכפיל עצמו בין השבוע החמישי לשישי לסגר.

אם בשבוע החמישי עמד על 0.26, כלומר כ 26 חוזרים לעבודה על כל 100 נרשמים, הרי שבשבוע השישי עמד על 0.48, כלומר כ 48 חוזרים לעבודה על כל 100 נרשמים.

העלייה בקצב החזרה לעבודה מעידה על התאוששות גוברת של המשק, בין היתר על רקע העובדה שהיחס שבין חוזרים-לנרשמים בגילאי 35-54, קבוצת הגיל העיקרית בשוק העבודה, עומד על 1.245 קרי – על כל 100 מקבוצת הגיל הזו שנרשמו כדו"ע בשבוע השישי חזרו 125 לעבודה. מדובר בנתון הגבוה פי 2.6 מהממוצע של כלל האוכלוסייה.

הפער המגדרי – הן במספר הנרשמים והן בקצב החזרה – הלך והצטמצם. 54% מכלל נרשמי השבוע השישי, לעומת 67% מנרשמי כלל הסגר ו 59% מנרשמי השבוע החמישי. בנוסף, קצב החזרה לעבודה של נשים כמעט והשתווה השבוע לקצב הממוצע, 0.47 לעומת 0.48 והתקרב מאוד לזה של גברים שעמד על 0.5.

13,459 דורשי עבודה חדשים נרשמו בשבוע האחרון לסגר, מספר כמעט זהה ל- 13,343 שנרשמו בשבוע החמישי. מדובר במספר נמוך בהרבה מזה שנרשם בשבוע השלישי (57,310) והרביעי (19,211), זוהי ירידה עקבית שנעצרה והתייצבה על מספר נמוך יחסית בשבוע השישי.

מנגד, נמשכת העלייה בשיעור הנרשמים שנותרו ללא מעסיק: 49% מנרשמי השבוע השישי נותרו ללא מעסיק, בין מבחירה (מתפטרים) ובין באילוץ (מפוטרים או בנסיבות מאלצות אחרות). זהו המשך מגמת העלייה העקבית שהחלה בשבוע הרביעי – מ 11.9% בשבוע השלישי, 31.2% ברביעי, 38% בחמישי לכדי 49% בשבוע השישי. זוהי מגמה מטרידה, כי העדרו של מעסיק מרחיקה את דו"ע משוק העבודה ועלולה לגרום לו להיקלע לאבטלה ממושכת.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "בשבועיים האחרונים נרשמת מגמה עקבית וגוברת לפיה מספר הנרשמים יורד וקצב החזרה לעבודה הולך ועולה. זוהי עדות לכך שהמשק מגלה סימני חזרה לחיים, עוד קודם הסרת המגבלות. אנו צופים כי מגמת החזרה לשגרה רק תלך ותתחזק ככל שיוסרו המגבלות והמשק יוכל להיפתח".