הלכות מעשיות לשבת הקרובה

מנייני החצרות וספרי התורה המעטים יוצרים אתגר כשצריך לקרוא ב-3 ספרי תורה. הרב יוסף צבי רימון מציע כיצד לפתור את הבעיה מבלי להטריח את הציבור.

הרב יוסף צבי רימון , ל' בשבט תשפ"א

הלכות מעשיות לשבת הקרובה-ערוץ 7
הרב יוסף צבי רימון
צילום: מרכז אקדמי לב

בשבת הקרובה, שבת ראש חודש אדר, אנחנו צריכים באופן עקרוני לקרוא בשלושה ספרים שונים: פרשת שבוע, קריאת ראש חודש ופרשת שקלים.

השנה, בשל הקורונה, מנייני הרחוב והעובדה שברוב המניינים יש ספר תורה אחד בלבד, עולות השאלות מה תהיה סדר הקריאה של הפרשיות? והאם יש הבדל במקרה שיש רק ספר אחד? ואיזו הפטרה קוראים?

אם יש רק ספר תורה אחד, הרי שקריאת הפרשיות לפי הסדר לעיל עלולה לגרום טורח גדול לציבור, כיוון שיהיה צריך לגלול את הספר מספר שמות לסוף ספר במדבר (לקריאת ראש חודש) ובחזרה לספר שמות (לפרשת שקלים). אם אין לחץ מצד הציבור ואפשר לקרוא כרגיל – כך עדיף, מפני שתדיר קודם, וכדי לא לשנות את ההפטרה.

במידה ויש קושי להתפלל בחוץ, מפאת מזג האוויר או מסיבה אחרת, ויש בכך טורח גדול לציבור, אם יש ספר תורה אחד, ויש קושי גדול להתפלל בחוץ, אפשר לשנות את הסדר ולקרוא תחילה את פרשת שקלים ורק אחר כך את קריאת ראש חודש. כמובן, אם יש שני ספרי תורה, אין טורח מיוחד בהחלפת הספרים. לכן יקראו לפי הסדר הרגיל: את פרשת השבוע יקראו בספר הראשון, לאחר מכן קריאת ראש חודש בספר השני, ולאחר מכן יחזרו לספר הראשון ויקראו בו את פרשת שקלים.

שאלה נוספת שעולה לאור זה היא באיזה הפטרה יפטירו. הרי בשבת שקוראים בה את פרשת שקלים "מפטירין ביהוידע הכהן", גם כאשר ראש חודש חל בשבת. על לפי מנהג הספרדים מתחילים מ"ויכרת יהוידע את הברית", ובסוף ההפטרה מוסיפים את הפסוק הראשון והאחרון של הפטרת "השמים כסאי". לעומת זאת, לפי מנהג האשכנזים מתחילים את ההפטרה מ"בן שבע שנים יהואש במלכו" " ולא מוסיפים פסוקים בסיומה.

דעת רוב הפוסקים כהכרעת הנודע ביהודה, שאם קראו תחילה את פרשת שקלים ורק אחר כך קריאת ראש חודש – יפטירו בהפטרת ראש חודש, "השמים כסאי". לכן, מניין שקראו בו לפי הסדר הרגיל – פרשת שבוע, קריאת ראש חודש ופרשת שקלים (בין אם יש שם שלושה ספרים, שניים או רק ספר אחד), יפטירו בהפטרת שקלים. אך מניין שיש בו ספר תורה אחד, ונהגו בו לפי הסדר שכתבנו לעיל (פרשת שבוע, פרשת שקלים וקריאת ראש חודש) – יפטירו בהפטרת ראש חודש.

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, רב היישוב אלון שבות דרום ויו"ר סולמות ולאופק.