אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: iStock

הסדר טיעון שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים קבע כי ערבי כבן 27 אשר תקף לפני כשנתיים וחצי קטין יהודי בעיר העתיקה בעת שהשליך לעברו בקבוק זכוכית ופצע אותו ישלם פיצוי כספי של 1,500 שקלים בלבד.

על פי הסדר הטיעון, הוחלט לתקן את כתב האישום ולציין שהנאשם השליך חפץ, וכמו כן נשמטה העובדה כי הקטין נפצע בראשו מבקבוק הזכוכית.

למרות הצהרת נפגע העבירה והתנגדותו, התקבל הסדר הטיעון. גזר הדין שניתן בבית משפט השלום בירושלים קבע כי הנאשם יחויב בפיצוי כספי למתלונן, ישלם קנס של 500 ש"ח בלבד ולא ירצה כל עונש של מאסר בפועל או עבודות שירות. כמו כן לא צוין בכתב האישום כי מדובר באירוע על רקע גזעני.

בהצהרת נפגע העבירה סיפר הקטין כי הוא עודנו בהלם מהאירוע, וכי הוא נמנע מלעבור במקום האירוע בעקבות הפציעה ובאזור בכלל. בהצהרה תיאר כי בעת שנפצע מבקבוק הזכוכית הוא דימם מראשו וחש כאבים עזים, ולסיום דרש כי יוטל על הנאשם מאסר בפועל.

על פי פרוטוקול גזר הדין אמר השופט דוד שאול גבאי ריכטר "לאחר ששמעתי את הצדדים ואת הנאשם, נחה דעתי כי ההסדר ראוי בנסיבות המעשה, ובנסיבות העושה ולכן אכבדו".

עו"ד חיים בלייכר אשר ייצג את נפגע העבירה מטעם ארגון חוננו תמה על החלטת השופט "מדוע הנאשם לא הואשם באירוע גזעני? הרי ברור שהוא זרק את הבקבוק על הבחור בשל שנאתו ליהודים" ציין.

בנוסף אמר עו"ד בלייכר, "נדהמו לקבל את ההסדר טיעון שמוציא את הנאשם ללא עונש משמעותי. הפרקליטות ביצעה פה שלושה פשעים. מחקו מכתב האישום את זריקת הבקבוק והחליטו שנזרק חפץ ולא ציינו שהתלונן נפצע. הנאשם גם לא הואשם במניע גזעני ולבסוף גם לא קיבל עונש. לא ברור לנו מדוע באו לקראת הנאשם במידה כה רבה, אנו חושבים שהתנהלות כזו פוגעת בהרתעה ומעודדת פשיעה גזענית".