מנדלבליט מתנגד לפסילת הרשימה המשותפת, רע"מ ואיבתיסאם מרעאנה ממפלגת העבודה

היועץ המשפטי לממשלה: "בשים לב לאמת המידה הראייתית הנדרשת לשלילת הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל, לא מתקיימים התנאים המשפטיים לקבלת בקשות הפסילה".

ערוץ 7 , ד' באדר תשפ"א

מנדלבליט מתנגד לפסילת הרשימה המשותפת, רע"מ ואיבתיסאם מרעאנה ממפלגת העבודה-ערוץ 7
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
צילום: משה ביטון

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הגיש לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 את עמדותיו ביחס לבקשות לפסילת מועמדותם בבחירות של הרשימה המשותפת, רשימת רע"מ והמועמדת איבתיסאם מרעאנה ממפלגת העבודה.

עמדותיו של היועץ המשפטי לממשלה מבוססות על פסיקת בית המשפט העליון, לפיה בקשת פסילה של מועמד או של רשימה מהמתמודדות בבחירות תוכל להתקבל רק כאשר קיימות ראיות ישירות, מפורשות וחד-משמעיות, אשר מבססות את אחת העילות המנויות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, כמטרה מרכזית ודומיננטית בפעילותם של המועמד או של הרשימה.

בהתאם לפסיקת בית המשפט, נדרש כי מדובר יהיה בפעילות אקטיבית שהיא שיטתית, חוזרת ונשנית שבאה לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה. כל זאת, על בסיס "מסה קריטית" של ראיות בעלות אמינות גבוהה, כאשר ספק פועל לטובת המועמד. אמות המידה המחמירות והמצמצמות הללו, שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון, נגזרות מחשיבותה של הזכות לבחור ולהיבחר.

בבואו ליישם אמות מידה אלו על הבקשות הנדונות, מצא היועץ המשפטי לממשלה כי חומר הראיות המובא בבקשות הפסילה אינו מבסס "מסה ראייתית קריטית" של ראיות, המתחייבת בהתאם למבחן שנקבע בפסיקה, לשם פסילת מועמד או רשימה מלהתמודד בבחירות לכנסת.

לדברי מנדלבליט, ''חלק נכבד מן הראיות המובאות בבקשות כבר נדון בפני בית המשפט אך לאחרונה, בבקשות פסילה ממערכות הבחירות הקודמות, בחלקו הוא בעל ערך ראייתי נמוך, ובחלקו כלל אינו מבסס את עילות הפסילה כנדרש''.

היועץ המשפטי לממשלה ציין בעמדותיו כי הוא אינו מקל ראש בחלק מן הפרסומים שהובאו, אשר כוללים מסרים מטרידים, חמורים וראויים לגינוי, אך כאמור – "בשים לב לאמת המידה הראייתית הנדרשת לשלילת הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל, לא מתקיימים התנאים המשפטיים לקבלת בקשות הפסילה".