האדמו"ר מויז'ניץ
האדמו"ר מויז'ניץ Photo by Yaakov Naumi/Flash90

האדמו"ר מויז'ניץ נשא אמש דברים לחסידיו במהלכם תקף בחריפות את ההתמכרות לטכנולוגיה, ובכללם סמארטפונים ו'קווי נייעס' המופעלים גם בטלפונים הכשרים.

"לצערנו, אנו נמצאים במצב קשה זה כשנה תמימה, שנה שבה כל העולם כולו וכלל ישראל בכללם מתמודד עם הוירוס הקשה אשר חללים רבים הפיל רח“ל, וכדרכם של יראים לדבר ה‘, יש לחשוב כל אחד חשבונו על מה עשה ה‘ ככה ומה יש לתקן", אמר בפתח דבריו שפורסמו הבוקר ביומונים החרדיים.

בדבריו תיאר את התמכרות הנוער לטלפונים ולקווי נייעס. "כאשר נסגרו מוסדות החינוך מחשש התדבקות בנגיף, לא היתה ברירה והעניקו לכלל התלמידים והתלמידות טלפונים ע“מ ללמוד מהם מרחוק. אך לצערנו, יצא מהם מכשול גדול, כאשר נערים ונערות רכים התמכרו לטלפונים ולקווים שונים ומשונים והתוצאות מי ישורנה, חורבנות עצומים בנפש אשר התהוו כתוצאה מההתחברות לכלים ולטכנולוגיה".

לדברי האדמו"ר, "הכלים האסורים הללו, הם בבחינת סם המוות ממש, מכניסים קרירות נוראה ומבהילה במחזיקיהם לכל דבר שבקדושה, והן־הם ממש בבחינת עמלק, כפשוטו, אשר קרך. ואשר לכן, חובה מוטלת על כל אחד להלחם בהם בכל תוקף ועוז. ואף לעורר איש את אחיו להתרחק מהם ומהמונם.

"והנה באחרונה שח לי איש אחד על ידיד אחד אשר לו, שמרעיף עליו טללי חיזוק תמידין כסדרן, והנה על ענין זה – של החזקת הכלים – אינו מעורר אותו, כי ירא פן הלה לא יקבל ממנו ונמצא יצא שכרו בהפסדו. ואמרתי לו אדרבה, אתה קרוב אליו ועליך לעוררו על כך, מפיך הוא יקבל. אך הלה טען שרעהו ממש ’מכור‘ לכלי זה. אמרתי לו – אדרבה, שבעתיים חובה עליך לעוררו ולחזקו, להציל את נפשו מרדת שחת ממש, שכן התמכרות זו היא סם המוות ממש.

"יש לזעוק בקו לרעש גדול כנגד אותם המנסים להחדיר בכח את אותם הכלים בקרב מנחה היראים, הם החנויות המוכרות כלים כאלה בתוככי היישובים החרדים, ועליהם יש ללחום בכל עוז כי משם תיפתח הרעה. על כל אחד לילך ולמחות שם, ואם יידרש אעשה כן אף אנכי יחד עם אדמו“רים ורבנים נוספים, לילך ולזעוק בקול רעש גדול ולהתחנן ליהודים לבל תדרוך כף רגלם במקומות ההם כי יוצאים משם לעברי פי פחת ממש.

"הדברים אמורים אף לענייננו, יש כאלה שסבורים שזה אינו מזיק להם, אבל אין זה נכון, הכלים יש להם ארס המחלחל אט אט כסם המוות ממש, וכך מתמכרים, לצערנו כך פועלת התמכרות, בתחילה אין שמים על לב וכמשגיחים בכך – כבר מאוחר מדי.

בדבריו קרא להביע מחאה נגד חנויות המוכרות סמארטפונים. "אשר לכן יש לדעת, כי במחאה זו כנגד אותם החנויות המוכרים את הכלים, יוצאים ידי חובת מחיית עמלק כפשוטו. ואין כאן שום מקום לנימוסין ולהתחמקויות, האם כשתראה את רעך טובע בים גם תוכל לומר ’לא נעים לי ממנו‘?! יש חיוב להציל נפשות, גם כאן ובעיקר בנידון דידן, בכלים משחיתים אלה".