רכבל לכותל. הדמיה
רכבל לכותל. הדמיה צילום: הרל"י

מכשול נוסף בדרך להקמת פרויקט הרכבל לכותל, שאמור היה להיות מוקד משיכה תיירותי למבקרים בעיר העתיקה ובכותל המערבי.

שופטי בג"ץ הוציאו הערב צו על תנאי המבקש מהמדינה להסביר מדוע אושר הפרויקט במסלול של הותמ"ל המתאים לפרויקטים תיירותיים ולא במסלול המתאים לפרויקט מתחום התחבורה.

"מדוע לא ייקבע כי משיבה 2 (להלן: הות"ל) הייתה מנועה בהיעדר סמכות כחוק, מלדון ולהעביר לאישור הממשלה את תוכנית תשתית לאומית 86 (להלן: התוכנית) שעניינה הקמת רכבל בעיר העתיקה בירושלים", נאמר בצו.

"מדוע לא ייקבע כי נפלו פגמים בהליך אישור התוכנית מאחר שלא עמדה בפני הות"ל מלוא התשתית העובדתית הנדרשת, לרבות חוות דעת מקצועיות ועדכניות, להיותו של פרויקט הרכבל "תשתית תחבורה שיש בה כדי לשמש גורם משיכה תיירותי" וזאת לצד יכולתו "לתרום תרומה של ממש לתיירות באזור", כדרישת סעיף 76ב1(ב)(4) לחוק התכנון והבניה", הוסיפו השופטים ותהו, "מדוע לא ייקבע כי המרכיב הדומיננטי בפרויקט הרכבל הוא המרכיב התחבורתי אף שהפרויקט הוגדר כפרויקט תיירותי, שאז אינו בא בגדרי סמכויות הות"ל".

נציין כי את העתירה הגישו בין היתר ארגון השמאל הקיצוני "עמק שווה" וכן ארגון אדם טבע ודין.

בנוסף עתרה נגד התוכנית "היהדות הקראית העולמית", ובעקבות כך הצו על תנאי כולל גם את הדרישה להשיב "מדוע בכל מקרה לא תשונה התוכנית כך שתוואי הרכבל לא יפגע בקדושת בית העלמין הקראי ולא יגרום לחילולו".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו