5 ו-3 שנות מאסר נגזרו על נאשמי פרשת "קרן אור"

השניים גייסו כ-80 מיליון ש"ח מכ-600 משקיעים תוך הצגת מצג שווא לפיו יושקע הכסף במיזמי תמ"א 38, אך כמחצית הסכום שימש לצרכים אחרים

ערוץ 7 , ט"ז באדר תשפ"א

5 ו-3 שנות מאסר נגזרו על נאשמי פרשת "קרן אור"-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: iStock

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ראשון) 5 שנות מאסר על יחיאל טפירו ו-3 שנות מאסר על עו"ד אמיר בירמן הנאשמים בפרשת "קרן אור".

השניים הורשעו בהונאת משקיעים, בגיוס השקעות שלא כדין, מצגי שווא ושימוש בכספים לשימושים אשר לא תאמו את המטרות שהוצגו בפני המשקיעים.

בנוסף הוטל על טפירו קנס של מאה אלף ש"ח ואילו עו"ד אמיר בירמן נקנס בסכום של 75 אלף ש"ח.

השניים, שעמדו בראש חברת "ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ" (בפירוק), לימים "קרן אור", הורשעו בחודש יולי האחרון בעבירות של גניבה בידי מורשה בסכום של כ-45 מיליון שקלים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות של כספי משקיעים בסך של כ-80 מיליון שקלים, עבירות מנהלים בתאגיד, ועבירות של גיוס משקיעים ללא תשקיף.

בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי בשנים 2014-2012 גייסו טפירו ובירמן באמצעות "קרן אור", כ-80 מיליון שקלים מכ-600 משקיעים. הגיוס נעשה ללא פרסום תשקיף כדין, אגב הבטחת תשואה גבוהה וידועה מראש ותוך הצגת מצגי שווא בדבר מאפייני ההשקעה.

טפירו ובירמן התחייבו כי הכספים יושקעו בפרויקטים של תמ"א 38 ובאשראי חוץ בנקאי, אולם בפועל חלק ניכר מהכספים שימש לביצוע החזרים למשקיעים, למימון הוצאות תפעול, לצרכיהם האישיים של טפירו ובירמן וכן לשימושים נוספים שלא תאמו את המצג שניתן למשקיעים.

לקראת שנת 2014 פירקו טפירו ובירמן את השותפות ביניהם. טפירו, שנשאר הבעלים והמנהל היחיד של החברה, המשיך בביצוע העבירות עד אפריל 2014, מועד שבו רשות ניירות ערך דרשה להפסיק את פעולות גיוס הכספים.

בית המשפט קבע בגזר הדין כי "עת עסקינן בעבירות ניירות ערך כבמקרה דנן, אין מדובר בפעילות שמתבצעת 'בלהט הרגע'. זאת, במיוחד בנסיבות כבענייננו, בהן מדובר בעבירות הדורשות חשיבה ותכנון רב אשר בוצעו בתשומת לב ובמשך פרק זמן ממושך. הדעת נותנת שנאשמים כאלה מחשבים את מידת הסיכון והסיכוי בטרם קבלת ההחלטה על התוואי והדרך שבה נקטו, כאשר הסיכון של חשיפת מעשיהם והחשש מפני ההליך הפלילי שעלול להינקט כנגדם לרבות הענישה שתוטל במסגרתו, בוודאי מקבלים משקל משמעותי בשיקוליהם".

מרשות ניירות ערך נמסר, "גזרי הדין שניתנו היום בתיק טפירו ובשבוע שעבר בתיק ברמלי מהווים סגירת מעגל של מאבק נחוש שמובילה רשות ניירות ערך לשמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים".

"הרשות רואה בענישה המחמירה כנגד עבריינים בשוק ההון כלי חשוב לחיזוק ההרתעה. מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ממשיכה לבצע חקירות מורכבת, בין היתר, בתחום של גיוס משקיעים ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין. לצד פעילותן של יחידות הפיקוח והאכיפה, הרשות פועלת להגדיל את המודעות בקרב הציבור לסכנות הכרוכות במיזמי השקעה לא מפוקחים", הוסיפו.

ברשות ציינו כי גזר הדין מתווסף להרשעה שניתנה בשנת 2018 כנגד החברה בראשה עמדו חברת ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ (בפירוק), בעבירות גניבה, מרמה ועבירות של הצעת ניירות ערך ללא תשקיף, וזאת במסגרת הסדר טיעון