חטא חינוכי

באופן מפתיע הגמרא משבחת את אחד החטאים הגדולים ביותר של עם ישראל, חטא העגל. דבר זה מלמד אותנו שמשבר יכול להיות זה שיפרק את הקשר, אבל אם הקשר מספיק חזק זה דווקא יכול להעצים אותו.

הרב שלמה סובול , כ' באדר תשפ"א

חטא חינוכי-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

ספר שמות הוא ספר מאוד מסודר כאשר כל פרשיותיו מחולקות לזוגות. פרשות 'שמות-וארא עוסקות בשיעבוד מצרים. בא-בשלח מדברות ביציאת מצרים. יתרו-משפטים, בקבלת התורה. תרומה-תצווה בציווי על הקמת המשכן, ואילו פרשות ויקהל-פקודי בהקמת המשכן בפועל.

רק פרשה אחת נשארת בודדה ואין לה בת זוג, פרשת השבוע שלנו פרשת כי תשא. הסיבה לכך היא שהנושא המרכזי בפרשה שלנו הוא חטא העגל, וכל חטא, וודאי חטא גדול כמו חטא העגל, הוא יציאה מהסדר ומהמסלול הטבעי והנכון של יהודי ושל עם ישראל.

חטא העגל הוא חטא שעם ישראל נושא אותו עד היום, לא רק כסיפור היסטורי נורא, אלא כפי שאומר רש"י על הפסוק "וביום פקדי ופקדתי'. וכך אומר רש"י: "עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד ותמיד תמיד כשאפקד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות. ואין פרענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל". כלומר, לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, כל פעם כאשר מגיעה פורענות על עם ישראל חלילה, הפורענות היא גם עונש על חטא העגל.

לעומת זאת, בצורה מפתיעה, הגמרא משבחת את חטא העגל. "אמר רבי יהושע בן לוי. לא עשו ישראל את העגל אלא לתן פתחון פה לבעלי תשובה. והיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי. ולא היו ישראל רואיים לאותו מעשה, דכתיב מי יתן והיה לבבם זה להם ליראם אתי כל הימים אלא למה עשו לומר לך אם חאטו רבים אומרים להם כלך אצל רבים שעשו תשובה". נראה מהגמרא דבר מוזר ביותר שלכאורה, חטא העגל היה לכתחילה, ולמעשה הוא בכלל מעשה חינוכי שנועד להיות מודל של תשובה לדורות הבאים. כיצד ניתן להבין זאת?

כמובן שכל חטא, וגם חטא העגל, הוא דבר שלילי שנעשה בבחירה החופשית של החוטא, ולכן על חטא נענשים, ולכן גם עם ישראל נענש לדורות על חטא העגל. אך יחד עם זה חטא הוא גם אמצעי לבירור טיב הקשר בין החוטא לבין המושא שכלפיו הוא חטא. למשל, אם אדם חוטא ומתנהג לא יפה כלפי בת הזוג שלו, אזי יש שתי אפשרויות שעלולות לקרות. אפשרות אחת היא שהדבר הזה יגרום לניתוק הקשר ולגירושין בין בני הזוג, ואפשרות שנייה היא שהקשר בין בני הזוג הוא מספיק חזק, והם יוכלו להכיל את הנפילה, ואפילו להיבנות ממנה.

זה בדיוק הבירור שהיה בחטא העגל. עם ישראל חוטא בחטא חמור כלפי הקב"ה. וזה מעמיד במבחן את הקשר בין עם ישראל להקב"ה. אפשרות אחת היא שהקב"ה יחליט חלילה בעקבות חטא העגל לנתק את הקשר בינו לעם ישראל. אך האפשרות שנייה, שהיא האפשרות שקרתה היא שעם ישראל למרות חטא העגל ימשיכו להיות בניו אהוביו של הקב"ה, וממילא דרך חטא העגל התברר שהקשר בין עם ישראל להקב"ה הוא כל כך חזק ולא ניתן לפירוד. כל כך חזק שאפילו כאשר עם ישראל חוטא, הוא לא פוגע בעצם הקשר.

הבירור החשוב הזה מלווה את עם ישראל לדורות. הקשר בינינו להקב"ה הוא קשר אלוקי, ששום מעשה אנושי לא יכול לנתק אותו, ולכן תמיד יש אפשרות של תשובה וחזרה לאותה אהבה גדולה בינינו לבין לאבינו שבשמים.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין.