סיפור: מי מנסה להפליל את ר' שמואל?

הצטרפו אלינו לסיפור על יהודי צדיק שעבד אצל הפריץ. כיצד ניסו להעליל עליו עלילות ומדוע נסע ברכבת? בואו לראות.

ילדודס , כ"א באדר תשפ"א