חיסון נגד קורונה
חיסון נגד קורונהצילום: ISTOCK

הרב אורי סדן קובע, בתשובה שפורסמה באתר "דין תורה" כי על פי ההלכה מעסיק רשאי לפטר עובד הנמצא במגע עם לקוחות ומסרב להתחסן, במידה שאם יידבק וידביק יזיק למקום העבודה.

בפתח תשובתו מסביר הרב סדן כי הוא איננו קובע קביעה רפואית אודות יעילות החיסון, אלא פוסק על פי ההלכה, הקובעת כי יש ללכת על פי עמדת רוב הרופאים.

"לדעת רוב מוחלט של הרופאים החיסון מועיל למניעת ההדבקות במחלת הקורונה, וכן למניעת הדבקה במחלה. כמו כן על פי הנתונים שהתפרסמו על ידי הרשויות המוסמכות, לחיסון עשויות להיות תופעות לוואי לא נעימות קלות אולם הן חולפות תוך פרק זמן קצר והן אינן מסוכנות. נוסיף ונאמר כי על פי נהלי משרד הבריאות אדם מחוסן שנחשף לחולה קורונה פטור מבידוד, בעוד אדם בלתי מחוסן שנחשף לחולה קורונה חייב בבידוד. את כל הפרטים הללו אנחנו נקבל כנתון עליו מבוססת תשובה זו", מציין הרב סדן.

בהמשך מסביר הרב סדן כי הבחירה האם להתחסן או לא היא בחירה אישית של האדם, אך במקום שאי התחסנות עלולה לפגוע באחרים המצב שונה.

הרב סדן מציין כי השאלה האם אדם שהדביק אחרים בקורונה חייב לפצותם נתונה במחלוקת הפוסקים, וכן האם אדם שגרם לאחרים לבידוד חייב לפצותם, אולם במקרה שבו האדם יכול היה להתחסן ולא עשה זאת, הוא אינו נחשב לאנוס ולכן יהיה חייב לפצות.

לנוכח זאת קובע הרב סדן, "עובד המסרב להתחסן מהווה איום כלכלי על המעסיק שכן הוא עשוי באופן כמעט ודאי, במוקדם או במאוחר לגרום להדבקה של לקוחות, לסגירה זמנית של מקום העבודה ובמקרים מסויימים אף לסגירתו לצמיתות. כפי שראינו לעיל, חלק מהתוצאות הללו מוגדרות מבחינה הלכתית כנזק גמור, וחלקן כנזק בגרמא, ולפיכך מוצדק לפטר את העובד המסרב להתחסן וחושף את מעסיקו לשורה של נזקים, וזאת אחרי התראה כי המנעותו מלהתחסן עשויה לגרום לפיטוריו".