אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: ISTOCK

ועדת הייבוא של הרבנות הראשית לישראל סירבה לבקשת ''צהר פיקוח מזון'' לקבל הכרה כגוף מוכר לצורך ייבוא מוצרי מזון.

במכתב התשובה של הרבנות שהגיע לידי ערוץ 7, מפרטים חברי ועדת הייבוא מדוע השיבו בשלילה לבקשה של צהר.

לקריאת המכתב המלא

"על פי ממצאים שהעבירו מפקחי היחידה למניעת הונאה בכשרות, עולה תמונה בעייתית בנוגע להתנהלות הגוף במתן שירותי השגחה בארץ. כך, עולה כי במספר פעמים בעבר, הגוף נתן תעודות השגחה לעסקים בסמוך לאחר שהכשרות מהם הוסרה על ידי הרבנות המקומית, בנסיבות של הפרות כשרות".

ברבנות הראשית אומרים כי מדובר ב"התנהלות שאינה אחראית שמעלה ספק באשר למידת יכולתה של הרבנות הראשית לסמוך על גוף שכזה המבקש הכרה מטעמה. במאמר מוסגר, יצוין כי על פני הדברים, התנהלות הגוף אף סותרת, לכאורה, את מדיניותו של הגוף עצמו, לפחות באופן בו הוצגה על ידי נציגיו בכלי התקשורת, ולפיה הם ימתינו 3 חודשים לאחר הסרת כשרות על ידי הרבנות המוסמכת בטרם תינתן השגחה מטעם צהר''.

''זאת ועוד", מוסיפים ברבנות, "קיים חשש כי הכרה בגוף שלאורה יצוינו מוצרי מזון מיובאים עם ציון כשרות מטעם צהר ובאישור הרבנות הראשית לישראל, עלולה להוביל להטעיית צרכני הכשרות בישראל. זאת, משום שכאמור צהר מעניקים שירותי השגחה לא רק לבתי אוכל אלא גם ליצרנים באופן שעל גבי מוצרי מזון שלא ניתנה בעדם תעודת הכשר מטעם רבנות מוסמכת, מופיע בניגוד לחוק, לכאורה, סימון כשרות מטעם צהר.

''מתן הכרה לצהר עלול אפוא להוביל להטעיית הציבור, שלא ידע להבחין בין מוצרים שהושגחו על ידי צהר תחת פיקוח הרבנות הראשית ועל פי נהליה, לבין מוצרים שהושגחו על ידי צהר שלא במסגרת פעילותו כגוף מוכר מטעם הרבנות, וללא אישור הרבנות הראשית לישראל'', כך נכתב.