ענבל אור
ענבל אורצילום: פלאש 90

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, דנה אמיר, גזרה היום (שני) את דינן של חמש חברות שהיו בשליטתה של ענבל אור.

גזר הדין ניתן לאחר שהחברות הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות על חוק המע"מ, עבירות על פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות, וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן.

בגזר הדין קיבל בית המשפט את ההסכם בין הצדדים לפיו לצד ההרשעה יוטל על כל אחת מהחברות קנס סמלי של 1000 ש"ח.

על פי כתב האישום בו הודו החברות, המעשים שהביאו לביצוע העבירות שלהן בוצעו באמצעות ענבל אור, ששימשה מנהלת בכל אחת מהן. כל החברות שהורשעו מצויות בהליך פירוק בפיקוח ביהמ"ש המחוזי.

על פי כתב האישום, בין השנים 2016-2008 פעלה אור בשוק הנדל"ן באמצעות קבוצת חברות בשליטתה ובניהולה: אור סיטי נדל"ן בע"מ, מרום סיטי בע"מ, גריני סיטי בע"מ, אור בקונגרס בע"מ ומציצים נדל"ן בע"מ.

החברות, בניהולה של אור, לא הוציאו חשבוניות ולא דיווחו למע"מ על חלק מהעסקאות שביצעו בשמונה פרויקטים למגורים בהם ארגנו קבוצות רכישה, שסכומן הכולל עמד על כ-81 מיליון שקלים, והמע"מ הנובע הוא כ-11.5 מיליון שקלים. חברת מרום סיטי נדל"ן הואשמה והורשעה גם בביצוע עבירות מרמה כלפי לקוחות באחד הפרויקטים שבהם ארגנה ביחד עם ענבל אור קבוצת רכישה.

בנוסף, אור סיטי נדל"ן הורשעה בעבירות על פי חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה בגין רכישות פרטיות של מוצרים לצרכיה הפרטיים של ענבל אור כגון ביגוד, תיקים, תכשיטים ועוד, בסכום של כ-900,000 שקלים. החברה רשמה הוצאות אלה באופן כוזב בספרי החברה לצרכי התחמקות מתשלום מס הכנסה ומע"מ.

אור סיטי הורשעה גם בכך שמימנה לענבל אור דירה בסכום 2.7 מיליון ש"ח, וכן כי ביצעה עבירות על חוק הגנת הצרכן, כאשר פרסמה במגוון רחב של פרסומים הזמנה לציבור לרכוש דירה תוך שהיא מסתירה פרט מהותי, לפיו הפרסומים מבקשים לאגד קבוצות רכישה ולא למכור דירות.

ההסדר אושר בטרם הוגש בתיק הפלילי גם על ידי נשיא בית המשפט המחוזי דאז, השופט איתן אורנשטיין במסגרת הליך הפירוק.