רבנים: להצביע רק בעד רשימה שכל חבריה שומרי מצוות

אחד עשר מרבני הציונות הדתית מצטרפים לפסיקת הרבנים הראשיים לשעבר - להצביע רק לרשימה "שכל חבריה הם יראי שמים ושומרי תורה ומצוות".

ערוץ 7 , כ"ו באדר תשפ"א

רבנים: להצביע רק בעד רשימה שכל חבריה שומרי מצוות-ערוץ 7
מליאת הכנסת
צילום: דוברות הכנסת - שמוליק גרוסמן

במכתב חדש כותבים אחד עשר מרבני הציונות הדתית שיש להצביע בבחירות רק עבור רשימה שכל מועמדיה שומרים תורה ומצוות.

"ודאי חובה גמורה להצביע רק בעד רשימה שכל חבריה הם יראי שמים ושומרי תורה ומצוות, וכפי שכבר הורו הלכה למעשה גדולי הדור הקודם", קבעו הרבנים.

על המכתב חתומים: הרב יהושע רוזן והרב חיים שטיינר מישיבת מרכז הרב, הרב דב ליאור, הרב אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה בירושלים, הרב צבי טאו, הרב נחום נריה, הרב מרדכי גרינברג, הרב דוד חי הכהן, הרב נחום רכל, הרב יגאל קמינצקי, רב גוש קטיף לשעבר, הרב שלמה לוי נשיא ישיבת קרית גת וראש הכולל בישיבת הר-עציון.

במודעה שמתפרסמת מובאים דבריהם של הרבנים הראשיים לשעבר, הרב אברהם שפירא זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל.

הרב אברהם שפירא כתב: "ברור ופשוט שרק אנשים דתיים, מאמינים בד' ובתורתו הקדושה ושומרי מצוות, עליהם יש לסמוך שהם יגנו ככל האפשר על ענייני הדת והצביון של קדושת התורה בישראל במדינה. אבל יהודים שהם עצמם אינם דתיים ואינם שומרים על המצוות, איך נמסור לידם, שהם בכנסת ישמרו על עניינים אלו? מה שאני אומר אין זה חידוש שהתחדש כעת, זוהי הדעה הכללית המקובלת מאז ומעולם אצל כל גדולי ישראל בלי הבדלי השקפות, ומאז ומעולם היה ברור, שיש איסור גמור לסייע שיבחרו אנשים שאינם מאמינים בתורת משה. קיצור הדברים: יש להצביע רק בעד רשימה שכל חבריה מאמינים בד' ובתורתו הקדושה והם יראי שמים ושומרי מצוות. אסור להצביע בעד רשימה שלא כל חבריה הם כאלו".

הרב מרדכי אליהו אמר: "אם אתה יודע שהאדם הזה ירא שמים, שומר תורה ומצוות, והוא ישמור על שלימות התורה ועל שלימות הארץ – אתה בוחר בו, ואם לא – אתה אל תבחר בו!" (מתוך שיעורו השבועי – לקראת הבחירות לכנסת, שבט תשס"ג)

גם מובא במודעה מכתבו של הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל: "בתשובה לשאלת רבים: האם מותר להצביע עבור רשימה שחלק מנציגיה הם מחללי שבת ואינם שומרי תורה ומצוות. הדבר פשוט שאסור, וכמפורש בשו"ע סוף סימן ל"ז''.