משרד המשפטים: לא יוטל קנס אוטומטי על מפרי בידוד

ועדת חוקה דנה היום (חמישי) בהצעת החוק המבקשת להסדיר את סוגיית הפיקוח האלקטרוני על מבודדים. חברי הוועדה יצאו להפסקה בצהריים במטרה להגיע להסכמות במספר נושאים.

בדיון העלה סגן שר הבריאות את הבקשה לבצע אכיפה אוטומטית באמצעות הפיקוח האלקטרוני, כך שחיווי של המכשיר המעיד על הפרת חובת בידוד יאפשר להטיל קנס ללא בדיקה נוספת.

נציגת מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים עו"ד נילי פינקלשטיין, הסבירה בדיון את התנגדות המשרד לבקשה, "אנחנו מבינים את הרצון ביעילות מרבית וודאות אכיפה, אך לא רוצים ליפול לאכיפה לא מבוססת".

"ההשוואה המרכזית שערכנו היא אל מול מצלמות המהירות. נעשה תהליך לתיקוף ראייתי, שהוא שילוב של בדיקות טכנולוגיות ומשפטיות, עד שהגענו למנוחה ולנחלה שאפשר להסתמך על תוצרי המצלמות הללו באופן כמעט אוטומטי", ציינה פינקלשטיין.

לדבריה, "גם הדוחות על מהירות מעל למותר אינם מופקים אוטומטית אלא רק לאחר ששוטר בחן את הממצאים של המצלמות והטיל קנס. תהליך זה של תיקוף טרם נעשה לגבי המכשור, שעדיין לא יודעים איזה ייבחר, ולכן הוודאות הזו שכולנו מעוניינים בה אינה קיימת כיום. רק כשהתיקוף ילמד על מהימנות גבוהה נוכל להתבסס על החיוויים בלבד להטלת קנסות. נוכל להתחיל בתהליך התיקוף רק לאחר בחירת המכשיר".

"אם תהיה אכיפה לא מבוססת מהימנות נמצא עצמנו עם תוצאות הפוכות ממה שאנחנו מעוניינים להשיג, עם בקשות המוניות לביטול הקנס על סמך נימוקים מבוססים, נעמיד את הכלי כדבר נלעג ולא מבוסס", הזהירה נציגת המשרד.