אנחנו נמצאים בעידן של אויב נעלם
אנחנו נמצאים בעידן של אויב נעלם צילום: דובר צה"ל

יוזמה חדשה שנחנכה השבוע באוגדת עזה עתידה לשנות את האופן שבו אוספים ומנתחים מודיעין בגזרת עזה.

פעילות רב תחומית מודיעינית חדשה בשם ״חמניית הדרום״ מביאה את יכולות יחידות 8200, 9900 ונוספות ישירות לאוגדה.

בטקס גזירת הסרט נכחו מפקד יחידת 8200 תא״ל י׳, מפקד אוגדת עזה תא״ל נמרוד אלוני ומפקד יחידה 9900 אל״ם א׳.

לא הרבה מותר לספר על עבודתה של ה"חמנייה". כחלק מתפיסת היסוד החמישי באגף המודיעין שמוביל ראש אמ״ן, האלוף תמיר היימן, מוקמים צוותים משולבים לאיסוף ומחקר מודיעני על מנת לדייק ולייעל את עבודת המודיעין בשטח.

מטרת הצוות באוגדת עזה היא להביא לאיסוף וחקר מדויק יותר של האויב בקו המגע. בצוות יהיו שותפים חיילים מכלל המקצועות המודיעיניים: אלחוטנים, מפענחים, חוקרים ועוד.

למשך השנתיים האחרונות, באמצעות שיטה זו, הצליחו לחזק את המודיעין בדרג השטח, לשפר את יכולות ההגנה באוגדות ואת המוכנות למערכה.

"ההתארגנות המשותפת תשפר את יכולות האוגדה ותקדם את קטלניות ההגנה״, אמר קצין המודיעין של האוגדה, סא״ל ר׳.

מפקד המרכז המודיעיני של 8200, אל״מ ג׳, אמר: ״אנחנו נמשיך להוביל מודיעין רב תחומי מכוון למשימות המבצעיות על מנת לחזק את יכולות המודיעין בקצה המבצעי. לאורך השנה האחרונה השיטה הזו הוכיחה את עצמה במגוון רחב של משימות גלויות וחשאיות. בזירה עצימה כמו הזירה הדרומית, יש משמעות אדירה למודיעין רלוונטי בזמן אמת. 8200 תמשיך להיות מחוברת לכלל הגזרות האופרטיביות של צה״ל בשגרה ובחירום״.

מפקד 9900 באגף המודיעין, אל״מ א׳, אמר: ״יחידה 9900 עוברת תהליך השתנות משמעותי בשנים האחרונות. כחלק מהתהליך, היחידה עובדת בשת״פ הדוק ומשמעותי עם יחידות אמ״ן וכן תוצרי היחידה משמשים כלי מבצעי משמעותי לדרג הנפרש.

"הדרך היחידה לעבוד בעידן הזה דורש שותפות עמוקה בין דיסציפלינות בהקשר מבצעי. אנחנו נמצאים בעידן של אויב נעלם שדורש שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים״, הוסיף א'.