"השיבנו ה' אליך ונשובה" לבתי הכנסיות

לאחר חטא העגל השכינה סוף סוף יכולה להגיע למשכן, אבל משה רבינו מנוע מלהיכנס לשם עד שהקב"ה יקרא לו לכך בפרשה הבאה. כעת אחרי שנת קורונה הקב"ה קורא גם לנו לשוב לבתי הכנסיות בשמחה ובהודיה.

הרב שלמה סובול , כ"ז באדר תשפ"א

"השיבנו ה' אליך ונשובה" לבתי הכנסיות-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

סוף חומש הוא תמיד רגע משמעותי מאוד, כי הוא 'הטעם' שמלווה אותנו כאשר אנו נפרדים מהספר. פרשת פקודי מסיימת את הפרשיות של עשיית המשכן. הנה סוף סוף המשכן מוכן. התקופה של הכנת המשכן הייתה תקופה נפלאה לעם ישראל. משה רבנו יורד ביום הכיפורים מהר סיני, מודיע לעם ישראל שחטא העגל כופר, מביא להם את הלוחות השניים, ומבשר להם שהקב"ה החליט להשרות שכינתו ולבנות לו בית במרכזו של מחנה ישראל.

עם ישראל מיד נרתם למשימה, תוך יומיים נאספים כל חומרי הגלם הדרושים לעשיית המשכן, ותוך כמה חודשים המשכן מוכן. וכולל כבר מחכים לחגיגה הגדולה. והנה בסוף פרשתנו, בפסוקים האחרונים של ספר שמות, פתאום קורה משהו טראגי ולא צפוי. אחרי שמשה רבנו מקים את המשכן עליו כן נאמר: "ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן. ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן".

השכינה אמנם ממלאת את המשכן אך משה רבנו לא יכול להיכנס פנימה. האולם מוכן, האוכל על השולחנות, הקישוטים תלויים, אבל האולם סגור ואי אפשר להיכנס אליו וליהנות ממה שיש בו. רק בתחילת הפרשה הבאה בתחילת ספר ויקרא, משה יוכל להיכנס פנימה, כאשר ה' יקרא למשה וייתן לו רשות להיכנס למשכן "ויקרא אל משה". ייתכן שדבר זה בא ללמדנו שאחרי כל ההשתדלות שלנו כבני אדם, וכמו שראינו לעיל בהקמת המשכן הייתה השתדלות מופלאה של עם ישראל, אין לנו יכולת להצליח במשימת השליחות בלי סיעתא דשמיא. תמיד צריך לזכור שיכולתנו כבני אנוש מוגבלת, ורק כשנשכיל לדעת זאת, ונהיה בענווה מול הגודל האלוקי, נזכה להצלחה במעשה ידינו.

כמה זה מתאים לתקופת הקורונה. הייתה תקופה ארוכה שלצערנו לא יכולנו להיכנס לבית הכנסת. הקב"ה, על ידי הקורונה, סגר את בתי הכנסת ולא הרשה לנו להיכנס לביתו, למרות שכל כך רצינו בזה. בתקופה הזאת למדנו שיעור גדול בענווה, ובהכרת מגבלותינו כבשר ודם. וכעת לאט לאט הקב"ה, על ידי זה שהוא סייע בידינו לפתח החיסונים, קורא לנו לשוב לבתי הכנסת. קודם כל עלינו להיענות לקריאתו של ה' ולשוב אל בתי הכנסת.

בנוסף, הכניסה לבית הכנסת לאחר כשנה, צריכה להיות מרובה בשמחה והכרת תודה לה' שמאפשר לנו לחזור להתפלל וללמוד במקום קדוש. עלינו להתאמץ בכל כוחותינו שתפילותינו והיחס שלנו לבית הכנסת יהיה הרבה יותר מרומם מאשר לפני הקורונה, כי כעת אנו מבינים טוב יותר כמה אנו זקוקים להקב"ה בכל רגע בחיינו.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין