לפעול טוב בישראל

כאשר משה רבינו מעביר לבצלאל את הציווי על בניית המשכן הוא משנה את סדר הדברים ממה שהקב"ה אמר לו. דבר זה מלמד אותנו איך אפשר ליישם את העקרונות הגדולים בעניינים ציבוריים ולהצליח לבצע אותם.

עו"ד אלדד רבינוביץ , כ"ח באדר תשפ"א

לפעול טוב בישראל-ערוץ 7
אלדד רבינוביץ
צילום: חופשי

לאחר שכבר עסקנו בפרשות תרומה ותצווה בנושא המשכן, חוזרות פרשות השבוע שלנו, ויקהל-פקודי, לעסוק בציווי על בנייתו. התורה מלמדת אותנו שה' מצווה את משה לפנות אל בצלאל בן אורי על ולהפקיד אותו על תכנון המשכן ובנייתו.

בגמרא במסכת ברכות כתוב כך: "בשעה שאמר לו הקב"ה למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו, משה מנהגו של עולם אדם בונה בית ואח"כ מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן? כלים שאני עושה להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים. אמר לו שמא בצל אל היית וידעת?"

הדברים מעוררים התפעלות גדולה. איך משה רבינו, שהיה נאמן בכל ביתו של הקב"ה הפך משה את סדר הציווי של הקב"ה?! יש י שמסביר כי משמעות הדברים היא שמשה רבנו היה בבחינה של פנים אל פנים והסתכל בעיקר על התכלית. לכן כשהוא פונה לבצלאל הוא אומר ארון וכלים ומשכן, אך בצלאל היה אחראי על ההורדה של האידיאלים לפועל, והוא הבין שצריך לעבוד לפי סדר המציאות, בלי להסיר את המבט מהתכלית על פי הוראת התורה.

נראה שדברים אלו נכונים כאשר ניגשים לסייע למדינה ולעם בפעילות ציבורית. צריך לשים את העקרונות והאידאלים מול העיניים בלי להתבלבל ולהסתנוור, ולעבוד מסודר בשביל להוביל את העם ליישום מקסימלי שלהם.

אנו מתפללים שהקב"ה ישלח אותנו בשליחותו, ודברים אלו יהיו נכונים גם כלפינו, כך שתמיד צרכי הכלל יהיו בראש מעייננו לבניין בית המקדש ושלמות בריאות העם בארצו.

עו"ד אלדד רבינוביץ, מועמד מפלגת נעם ברשימת הציונות הדתית