בארמון הנשיאות בוינה שרו 'התקווה' חזקי ברוך

שליח ערוץ 7 מדווח מפמליית הנשיא והרמטכ"ל