דוארשוילי: כואב לי ולקהילה שאנחנו לא יכולים לבקר בישראל