ישראל כ"ץ
ישראל כ"ץצילום: דוברות הכנסת – דני שם טוב

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת שר האוצר, ישראל כ״ץ - גובה המענקים הסוציאלים לשנת 2021 יקבע לפי השנה שבה ההכנסות היו גבוהות יותר בין השנים 2018 או 2019, כפי שהיה עד כה, ולא לפי שנת 2019 בלבד.

תיקון זה ישלים תוספת סכומים משמעותיים לעצמאים ובעלי עסקים רבים שקיבלו הודעות על קיצוץ בגובה המענק.

בהמשך להחלטת שר האוצר כי גובה המענקים בשנת 2020 יינתן לפי השנה שבה ההכנסות היו גבוהות יותר בין השנים 2018 או 2019, הוחלט כעת כי צעד זה יחול גם בשנת 2021.

אם הוגשו דו"חות גם לשנת 2018 וגם לשנת 2019 - אזי המערכת תחשב באופן אוטומטי לפי כל שנה ותיתן את המענק הגבוה מביניהן.

בנוסף, אם עצמאי או בעל עסק הגיש דו"ח לשנת 2018 וטרם הגיש דו"ח לשנת 2019 - אזי בשלב הראשון ישולם המענק לפי 2018, ולאחר שיגיש את דו"ח 2019 בסד הזמנים הקבוע בחוק - אם ימצא כי לפי דו"ח 2019 היה זכאי למענק גבוה יותר, אזי תבוצע השלמה.

הסדר זה יחול על כלל המענקים שיינתנו לעצמאים ולבעלי העסקים שיהיו זכאים- כל חודשיים עד יוני 2021.

בהתאם להנחיית שר האוצר, רשות המסים תפעל במהירות האפשרית כדי להשלים את ההיערכות הטכנולוגית הנדרשת לצורך יישום ההחלטה, ותודיע לציבור העסקים באופן על זכאותם ועל הפעלת המהלך לכשתושלם ההיערכות.

שר האוצר, ישראל כ״ץ, אמר כי "התיקון המהיר שיזמתי הוא בשורה גדולה שתאפשר לבעלי העסקים והעצמאים לקבל מענקים לפי השנה שבה הכנסותיהם היו גבוהות יותר, כפי שהיה עד כה, ולא לפי שנת 2019 בלבד. כפי שהבהרתי, לא אאפשר כל פגיעה בציבור העצמאים ובעלי העסקים אשר זקוקים להתגייסותנו המלאה בעת הזו של משבר לאומי, כפי שעשינו עד כה".