הושג הסכם בין המדינה לחברת אל על

המדינה תשלם מראש בעד אספקת כרטיסי טיסה של כוח האדם במערך אבטחת התעופה בהיקף של 210 מיליון דולר. אל על תבצע תכנית התייעלות

ערוץ 7 , ה' בניסן תשפ"א

הושג הסכם בין המדינה לחברת אל על-ערוץ 7
מטוס בואינג 737 של אל על
צילום: סיון פרג'

משרד האוצר וחברת אל על הודיעו היום על סיכום מתווה חליפי להלוואה בערבות מדינה במסגרתו תסייע המדינה לחברת אל על.

המתווה כולל שני מרכיבי יסוד: תשלום מראש בעד אספקת כרטיסי טיסה של כוח האדם במערך אבטחת התעופה בהיקף 210 מיליון דולר ומימוש תוכנית התייעלות בכל שנה משנות ההסכם

ההסכם יאפשר לאל על להמריא מחדש ומהווה מרכיב חיוני בהשבת הכספים ללקוחות ולספקים

המתווה כולל:

· תשלום בגין אספקת כרטיסי טיסה לכוח האדם במערך אבטחת התעופה בסך של 210 מיליון דולר כנגד התחייבות של על אל וסאן דור להטסת המערך למשך 20 שנה מיום חתימת ההסכם.

· תוכנית התייעלות כתנאי להעמדת מתווה הסיוע כאמור, החברה מתחייבת ליישם את התוכנית ההתייעלות בכלל זה יישום מלא של ההסכמים הקיבוצים שנחתמו יחד עם עובדי החברה וזאת למשך כל תקופת ההסכמים עם עובדי החברה כאמור.

· הזרמת הון בנוסף, החברה מתחייבת לבצע הנפקה בסך של 105 מיליון דולר, כאשר 43 מיליון דולר לפחות מתוכם, יזרים בעל השליטה. וזאת לא יאוחר מסוף חודש יולי 2021.

ההסכם כפוף לאישור הממשלה ואישור דירקטוריון אל על. במידה ואל על תפר אי אילו מהתנאים האמורים לעיל ותנאים נוספים ביחס לשירות האמור לעיל, הסכום שהתקבל יועמד לפירעון מיידי לטובת המדינה.

עוד נקבע כי אל על תוסיף לבצע משימות לאומיות ומסחריות ככל שיידרש ובימים אלה החברה נערכת לחזרה הדרגתית לפעילות טיסתית בהתאם למתווה שיאושר על ידי המדינה.