שוטר בפעילות אכיפה
שוטר בפעילות אכיפה צילום: דוברות המשטרה

רשות האכיפה והגביה במשרד המשפטים, המופקדת על מערכת ההוצאה לפועל ועל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, פרסמה היום (ראשון) דוח על פעילות הרשות לשנת 2020.

נכון לסוף שנת 2020 כמות תיקי ההוצאה לפועל במלאי היא 2,189,008 תיקים פתוחים (כולל תיקי איחוד), ירידה של כ- 35,000 תיקים מהמלאי שהיה בשנה שעברה. הירידה במלאי התיקים בהוצאה לפועל נמשכת. במועד הקמת הרשות היו במלאי 3,554,274 תיקים פתוחים ובמשך כעשור צומצם המלאי ביותר ממיליון תיקים.

בשנת 2020 נפתחו 313,169 תיקים לעומת 300,370 שנפתחו בשנה שעברה, מרביתם נפתחו בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב (כ-29%). רוב התיקים החדשים הנפתחים הם מסוג תביעות על סכום קצוב (כ-47%) תיקי שיקים ושטרות (כ-21%) ותיקי כביש אגרה (13%) ביחד הם מהווים כ-82% מהתיקים הנפתחים ישירות בהוצאה לפועל ללא הליך שיפוטי קודם. מרבית החובות הנפתחים בהוצאה לפועל הינם חובות נמוכים של עד 5,000 שקל. כ-64% מהתיקים שנפתחו בשנת 2020 נפתחו בסכום חוב בפתיחה של עד 10,000 שקל.

במערכת הוצאה לפועל נכון לסוף שנת 2020 ישנם 609,563 חייבים לעומת 608,753 חייבים בסוף שנת 2019. כ-89% מהחייבים הם חייבים פרטיים וסכום החוב בפתיחת תיקיהם של רוב החייבים (כ-60%) נמוך מ-50,000 שקל. 275,867 חייבים, המהווים כ- 45% מכלל החייבים, הם בעלי תיק אחד בהוצאה לפועל ותיקיהם מהווים כ- 11% מכלל התיקים. לעומת זאת, כ- 9% מכלל החייבים בעלי למעלה מעשרה תיקים ותיקיהם מהווים כ- 40% מכלל התיקים.

במערכת הוצאה לפועל ישנם 245,051 זוכים נכון לסוף שנת 2020. כ-79% מהזוכים הם זוכים פרטיים ו-19% חברות. ל-71% מהזוכים תיק אחד בהוצאה לפועל אולם הם מחזיקים רק ב-8% ממלאי התיקים. מרבית התיקים משויכים לענף הכלכלי שירותים פיננסים ושירותי ביטוח כאשר מתוכם פחות מ- 33% הזוכים הם בנקים.

בדוח עולה, כי ישנה ירידה בפתיחת התיקים על ידי בנקים בשנת 2020 (34,657 לעומת 38,076 בשנת 2019) לעומת עלייה בפתיחת התיקים על ידי כלל הגופים המוסדיים.

בדוח מוצגת התפלגות החייבים ביחס לגודל אוכלוסייה לפי יישובים (גיל 15 ומעלה). ביישוב רהט כמות החייבים ביחס לאוכלוסיית הוא הגבוה ביותר, 18% מאוכלוסיית בני ה 15-ומעלה ברהט הם חייבים בתיקי ההוצאה לפועל. מספר החייבים הפרטיים הגדול ביותר מרוכז בעיר ירושלים 58,788.

לראשונה יוחד בדוח פרק העוסק בחובות של צעירים בהוצאה לפועל בגילאי 18 – 26. נכון לסוף שנת 2020 , בהוצאה לפועל יש 43,438 חייבים, להם 108,165 תיקים, בממוצע כל חייב מחזיק 2.5 תיקים ובממוצע סכום החובות בפתיחה הוא 39,139 שקל . בממוצע משך זמן החייב בהוצאה לפועל מפתיחת התיק הוותיק ביותר במלאי הוא 2.1 שנים. 60% מהחייבים הצעירים הם לא יהודים.

בשנת 2020 כ- 80% מהתיקים נפתחו באופן מקוון (בתי תוכנה והאזור האישי), לעומת כ- 50% מהתיקים בשנת 2017. בעוד פתיחת התיקים באופן מקוון הולכת ועולה, פתיחת התיקים במזכירויות הולכת ויורדת עם השנים וירדה באופן בולט בשנת 2020 לצד משבר הקורונה אשר צמצם באופן משמעותי את קבלת הקהל לשכות. עם הקמתה של הרשות כל התיקים נפתחו באופן פרונטלי.

נכון לסוף שנת 2020 מלאי תיקי המרכז לגביית קנסות עומד על 3,025,058 תיקים פתוחים (כולל תיקי טרום חוב), מרבית תיקי המלאי הם דוחות משטרה (כ-44%) שסכום החוב בהם הוא כ-14% מסכום החוב הכולל בפתיחה של מלאי התיקים. במרכז לגביית קנסות ישנם 661,381 חייבים נכון לסוף שנת 2020 לעומת 482,459 חייבים בסוף שנת 2019. מתוכם ל-37% לפחות תיק אחד פתוח בהוצאה לפועל.

החל מחודש מרס, עם פרוץ משבר הקורונה הועברו לגביה כל קנסות הקורונה אשר הטילה משטרת ישראל, נכון לסוף שנת 2020 נקלטו 432,286 קנסות בערך חוב של כ-250 מלש"ח מתוכם שולמו כ-62,681,701. מרבית קנסות הקורונה הם בגין אי עטיית מסיכה. קנסות בגין צריכת קנאביס החלו להיגבות במרכז לגביית קנסות מיולי 2018 ובשנת 2020 נקלטו 17,408 דוחות, מרביתם (82%) בגין עבירה ראשונה והיתר (18%) בגין עבירה שניה.

לדברי מנהל רשות האכיפה והגבייה, תומר מוסקוביץ: "המעבר לשימוש במערכת המחשוב "כלים שלובים" בהוצאה לפועל הרחיב מאוד את סל השירותים הניתנים לצדדים בצורה מקוונת, וצמצם משמעותית את הצורך בהגעה ללשכות ההוצאה לפועל. היכולות הגבוהות לפעילות מקוונת הקיימות ברשות, אפשרו לנו לתת את מלוא השירותים לזוכים ולחייבים גם בתקופת הקורונה. כמו כן, המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות הרחיב מאוד את פעילותו בשנת הדוחות והחל לגבות, בין היתר, את הקנסות שהוטלו על אזרחים בשל הפרת צווי המאבק בקורונה".