יחזקאל, אליהו ונבואת בדמייך חיי

דם ברית המילה ודם קרבן הפסח שאליהו מעיד על קיומן, מראים שאנו ממשיכים לשמור על החלק שלנו בברית ומשקפת את התקווה שבע''ה יתמלא חלקו של הקב''ה למימוש נבואת יחזקאל

הרבנית יהודית אפרתי , י' בניסן תשפ"א

יחזקאל, אליהו ונבואת בדמייך חיי-ערוץ 7
יהודית אפרתי
צילום: עצמי

בחלק ה"מגיד" בהגדה של פסח משולבים מקורות וציטוטים רבים מהתנ"ך.  

לאחר תיאור תחילת דרכם של האבות כיחידים ועד לירידה למצרים אנו מגיעים למילים העתיקות שנותנות בי כח. המילים הן מספר יחזקאל - "ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך - ואומר לך בדמייך חיי בדמייך חיי!" 

יחזקאל הנביא גלה לבבל יחד עם המלך יהויכין וגלות החרש והמסגר בשלהי ימי בית המקדש הראשון. מגלות בבל יחזקאל מנבא את כל נבואותיו. 

בפרק ט"ז הוא מצטווה על ידי הקב"ה להודיע ליושבי ירושלים שעוד לא גלו - מהם תועבותיהם שבגללם יגיעו בקרוב הגלות והחורבן גם אליהם. 

בנבואה, יחזקאל מתאר את עם ישראל, שמיד לאחר שנוצר ונולד במצרים - נותר מושלך בשדה מגואל בדם הלידה שלו כאשר אף אחד לא רצה לאמצו ולטפל בו מלבד הקב"ה. 

במעמד זה הקב"ה מאמץ את עם ישראל ואומר לו - "בדמייך חיי, בדמייך חיי". 

הפרשנים שואלים על הסיבה לכפילות של המילים "בדמייך חיי". תשובתם היא שמדובר כאן בברית שהקב"ה כרת עם האומה הישראלית שמתבטא בדם ברית המילה ובדם קרבן הפסח. הצד של עם ישראל בברית הינו התחייבות לאורך כל הדורות להמשיך בקיום ברית המילה ולהמשיך לשמור על חג הפסח - חג לידתו של עם ישראל. 

דווקא בשתי בריתות אלו מצטרף אלינו בקביעות לאורך כל הדורות אליהו הנביא. אנו מקדישים לו כסא בכל מעמד ברית מילה ומשאירים כוס מיוחדת עבורו על שולחן ליל סדר. 

מדוע דווקא אליהו הוא העד לבריתות אלה? 

אליהו קיבל את המינוי לתפקידו בתקופה מאוד קשה בממלכת ישראל. בתקופתו מלך על ישראל המלך אחאב שהתנ"ך מעיד עליו שלא היה כמוהו אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה'. אליהו נשלח להוכיח את ממלכת ישראל ולהזהיר את העם ואת המלך מפני תוצאות מעשיהם הרעים שיובילו לחורבן ולגלות. אליהו עושה את תפקידו במסירות - הוא הולך ממקום למקום ומסתכן בנפשו כדי להחזיר את העם ומנהיגיו בתשובה.  

תפקידו מגיע לסיום במעמד הר חורב - אליהו מגיע לקב"ה ומתנה בפניו את צערו על כך שהוא נותר לבדו נאמן לה', הוא אומר: "את נביאיך הרגו בחרב ואיוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה". כאשר הקב"ה רואה שאליהו כל כך מרוכז במה שיש לתקן ואינו מלמד זכות על בניו - המנהיגות הנבואית עוברת הלאה.  

לפי המדרש במכילתא - תפקיד הנביא הינו לתבוע את כבוד האב (הקב"ה) אך גם את כבוד הבן (עם ישראל) ואליהו תובע רק את כבוד האב. במעמד זה - אליהו מתבקש למנות את אלישע לנביא תחתיו ומקבל משימה ניצחית - להגיע לכל ליל סדר ולכל ברית מילה על מנת להיות עד למעשי הברית שעם ישראל ממשיכים לקיים בכל דור ודור. 

יחזקאל, שניבא הרבה אחרי תקופת אליהו את נבואת "בדמייך חיי בדמייך חיי" מנבא עוד נבואה. הגלות כבר התחילה והוא מנבא נבואה של נחמה ורואה בחזונו באופן מדוקדק ומפורט את בניית בית המקדש הבא שעוד ייבנה. 
לפי הפרשנים - בית המקדש שחזה יחזקאל אינו בית המקדש השני שנבנה לאחר 70 שנה בתקופת שיבת ציון ונבנה מחדש על ידי הורדוס.  

יחזקאל חזה את בניית בית המקדש השלישי - שעוד לא נבנה עד היום וכפי שהרמב"ם כותב - "בניין העתיד להיבנות".  

ההיסטוריה של עם ישראל רצופה בתהליכים ובאירועים שמשתקף בהם הביטוי ''בדמייך חיי'' בקושי ובכאב של המהות הזו מתבטאת העובדה שהקב''ה נמצא עימנו ולא מאבד אמון בנו. דם ברית המילה ודם קרבן הפסח שאליהו מעיד על קיומן, מראים שאנו ממשיכים לשמור על החלק שלנו בברית ומשקפת את התקווה שבע''ה יתמלא חלקו של הקב''ה למימוש נבואת יחזקאל לעתיד לבא במהרה בימינו.

יהודית אפרתי, רעיה ואם, אשת חינוך ומלמדת תושב''ע ותנ''ך