אבי חימי
אבי חימיצילום: לשכת עורכי הדין

עם תום מערכת בחירות נוספת, רביעית במספר תוך זמן קצר, אני קורא לנבחרי הציבור הנכבדים ולממשלה שתקום, יהא הרכבה אשר יהא, לשמור מכל משמר על שלטון החוק ועל בתי המשפט.

התקופה האחרונה מתאפיינת בריבוי מתקפות נגד מערכת המשפט והעומדים בראשה. זו תופעה מסוכנת ובלתי נסבלת שיש עמה נזק חמור לחברה בישראל ולציבור האזרחים.

מערכת משפט איתנה היא תנאי יסוד לחברה מתפקדת. בפרט בשעת משבר שטרם חלפה לצערנו, יש חשיבות רבה לוודאות וליציבות שהחוק מקנה. יש חשיבות ראשונה במעלה לשמירה על זכויות היסוד של כל מגזר וכל פרט, למאבק בפשיעה, להגנה על חיי המסחר ולשמירה על הסדר הציבורי.

למדינת ישראל מערכת משפט מצוינת, אשר מובלת על-ידי משרתות ומשרתי ציבור ישרים, מקצועיים ומסורים. מערכת המשפט מקנה בטחון משפטי לכולנו, וזוכה להערכת הקהילה המשפטית ברחבי העולם.

לשכת עורכי הדין בראשותי תמשיך לקיים את חובתה על פי סע' 1 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 לפעול למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל. נעשה זאת יד ביד עם נבחרות ונבחרי הציבור, החדשים והוותיקים, שכן בנפשנו הדבר.