הטובים - לשירות המדינה

למרות ארבע מערכות בחירות בהן שמענו רק על הפוליטיקאים, מי שמנהל את פעולות הממשלה לא פחות, מאחורי הקלעים, הם עובדי המדינה.

תגיות: שראל שפייר
שראל שפייר , י"ט בניסן תשפ"א

הטובים - לשירות המדינה-ערוץ 7
שראל שפייר
צילום: עצמי

עובדי המדינה בישראל מהווים את הזרוע הביצועית של הרשות המבצעת במדינת ישראל.

למעלה מ-82,000 עובדי שירות המדינה פרוסים כיום בכ-100 משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות, בהם גופי ביטחון והמרכזים הרפואיים הממשלתיים, המעניקים שירות לאזרחי מדינת ישראל מכלל המגזרים ובכל התחומים.

לא רבים יודעים אך רק במערכת הבריאות הממשלתית כלולים 23 מרכזים רפואיים, ביניהם מרכזי בריאות הנפש ומרכזים גריאטריים. ישנם משרדי ממשלה ויחידות סמך המונים עשרות עובדים סך הכול וישנם משרדים ויחידות בהם מועסקים כ-5,000 עובדים ואף יותר מכך.

הצלחת המדינה לאפשר את שגשוגה ופיתוחה בתחומים השונים תלויה בדרך בה עובדי המדינה יבצעו זאת בפועל.

בעידן בו מתקיימות ארבע מערכות בחירות בשנתיים הדבר מתחדד כשהציבור נחשף בכל הכוח בתעמולות הבחירות, לעשייה הציבורית של נציגי הציבור בכנסת ובממשלה. זאת מכיוון שבתחום זה הפרסום הוא כלי מחייב עבור הנבחרים להמשיך ולכהן בתפקיד ולכן הציבור מכיר בעיקר את השפעתם של נבחרי הציבור על המדינה ועל השלטון.

כך נכון הדבר במישור הארצי ובשלטון המרכזי וכך במישור העירוני בשלטון המוניציפאלי בערים ובמועצות האזוריות והמקומיות, שם ראשי הערים והמועצות, לצד חברי המועצות, חייבים לפעול להכרת הציבור את פעילותם על מנת לקבל מהם מנדט מחודש ולהיבחר על ידי הציבור שוב או מחדש לתפקידם.

לעומת זאת בשירות המדינה, עובדי המדינה אינם זקוקים להכרת הציבור את פעילותם האישית של עובדים כאלו או אחרים כדי להבטיח את המשך הימצאותם בתפקידם. לכן הציבור מודע פחות להשפעה העצומה שישנה לכל אחד ואחת מעובדי המדינה על מדינת ישראל בכל תפקיד בו הם נמצאים.

רק בשנה שחלפה נוכחנו לפגוש כמדינה את השפעתם העצומה של עובדי משרד הבריאות על חיי כל אזרחי המדינה בכל המגזרים ובכל הרשויות במדינת ישראל. חוות דעתם המקצועית והבלתי תלויה של עובדי משרד הבריאות השפיעה על ההחלטות שקיבלה ממשלת ישראל ואשר השפיעו על חיי כל אחד ואחת מאזרחי המדינה בחיובם לשהות בסגרים, בהתאמת מקומות העבודה לכללי התו הסגול ואף על סגירתם במקרים רבים, באיסורי ההתקהלות ועוד.

כך גם בכלל תחומי העשייה כפי שניתן להביא אינספור דוגמאות, המלצות מקצועיות של עובדי משרד החינוך המשפיעים ישירות כמעט על כל בית בישראל בחינוך התלמידים, חוות דעת משפטיות של עובדי משרד המשפטים הקובעים למעשה כיצד יפעלו גורמים רבים במדינת ישראל והחלטות עובדי משרד הרווחה יקבעו כיצד יינתן הטיפול במסגרת הרווחה על סוגיהם השונים. נבחרי הציבור מתווים את החזון ואת המדיניות עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, אך הביצוע מוטל אך ורק על כתפיהם של עובדי המדינה, וכיצד ייראה הביצוע של הממשלה בפועל בכל תחומי החיים, יקבעו, במעשיהם, עובדי המדינה.

לעתים נדמה כי היכולת להשפיע על מדינת ישראל נמצאת בעיקר במגרש בפוליטי, שכמובן משפיע מאוד על כל תחומי החיים. אך למעשה, היכולת להשתלב במשרות ממשיות בתחום הפוליטי, מעבר להשתלבות התנדבותית, היא מצומצמת מאוד ומסתכמת בתפקידי חברי כנסת ועוזרים פרלמנטריים ובמספר תפקידים מצומצם במנגנוני המפלגות. כך גם בשלטון המקומי, שם אף נבחרי הציבור, מלבד ראשי הרשויות וחלק מסגניהם, מבצעים את תפקידם לגמרי בהתנדבות, כולל חברי מועצות הערים וחברי המועצות האזוריות והמקומיות, בעוד שדווקא עוזריהם מקבלים שכר על עבודתם.

המבקשים להשפיע על מדינת ישראל ולתרום לשגשוגה, להצלחתה ולקידום ניהולה, יכולים לעשות זאת לא פחות ואף יותר באמצעות השתלבות בשירות המדינה, במסגרתו ניתן לפעול בממלכתיות ובשקיפות, בתפקידים רבים ומגוונים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך הממשלתיות. כך גם ברשויות המקומיות, ישנה השפעה עצומה דווקא לגורמי המקצוע ברשויות ואפשרות ההשתלבות בעבודה למען הציבור ברשויות רבה יותר דווקא בתפקידים המקצועיים ברשויות.

נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, מקדם במרץ מאז נכנס לתפקידו את נושא הגיוון התעסוקתי ורואה בו את אחד הדגלים החשובים במדיניותו. שירות מדינה מגוון, בו משולבים עובדים שרואים עצמם כשליחי הציבור ומשרתיו, המגיעים מאוכלוסיות שונות במדינה, הוא שירות מדינה שיודע לתת שירות טוב לאזרחי המדינה, שגם הם משתייכים למגוון קבוצות ומגזרים בחברה. כל זאת מתוך גישה לפיה עובדי המדינה הם משרתי ציבור שצריכים לבצע את תפקידם ללא משוא פנים, בשקיפות מלאה מול ציבור עובדי המדינה ומול ציבור אזרחי המדינה, ותוך העמדת המידע האפשרי על פעילותם, ככל הניתן, לרשות הציבור.

לכן הקריאה היא לכל אדם שרוצה להשפיע על סביבתו, מכל הקבוצות והמגזרים בישראל, שמרגיש תחושת שליחות ורוצה לתרום ולקדם את המציאות בתחומים שקרובים לליבו, לבוא ולהצטרף לשירות המדינה. ניתן למצוא בשירות המדינה את כל תחומי החיים במדינת ישראל וכל המעוניין לתרום למדינה יוכל למצוא בשירות המדינה את התחום הקרוב לליבו. יש לנו מדינה אחת ולכן אנחנו רוצים לראות בשירות המדינה את הטובים ביותר בכל תחום.

כל אדם בחברה הישראלית יכול להשתלב בתחום עיסוקו ולהשפיע בענק. בכל מקום בו אתה נוגע כנושא משרה, אף אם זוטרה, בשירות המדינה, למעשה ההשפעה שלך היא על מדינה שלמה. הטובים- לשירות המדינה!.

שראל שפייר הוא יועץ נציב שירות המדינה והממונה על העמדת מידע לציבור בנציבות שירות המדינה