הרב זלמן ברוך מלמד: חייב להיות שלטון יהודי מלא מלא

ברוח תפיסת הראי"ה והרצ"יה קובע הרב מלמד: לא יכול להיות ששלטוננו על הארץ לא יהיה שלטון יהודי מלא. אי אפשר להסכים לזה בשום פנים ואופן.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , כ' בניסן תשפ"א

בראיון מיוחד לקראת שביעי של פסח מתייחס הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל ומבכירי רבני הציונות הדתית, לסוגיה הפוליטית העומדת בפני גוש הימין, האם ניתן להקים קואליציה הנשענת על תמיכה כזו או אחרת של מנסור עבאס, ודבריו של הרב מלמד נחרצים וברורים בסוגיה זו.

הרב פותח בייחודה של שירת פסח שני שחל בשבת, שירה המשולבת משלוש שירות שונות, שירת השבת, שירת אז ישיר ושיר השירים.

הרב מציין בהקשר זה כי מזמור שיר ליום השבת מיוחס לאדם הראשון המתפעל מהבריאה בהגיע יום השבת ואת התפעלותו זו הוא מבטא בהודאתו המיוחדת לקב"ה. שירת קריעת ים סוף היא השירה שנשא עם ישראל בראותו את היד הגדולה שבה פעל הקב"ה ואת הניסים הגדולים שמוציאים מתוכו את שירת אז ישיר משה. השירה השלישית היא שירת שיר השירים, שירו של שלמה המלך בונה המקדש המתאר את חיבור עם ישראל לקב"ה כחיבור דוד לרעיה. יום שביעי של פסח החל בשבת מאחד בתוכו את שלוש השירות המיוחדות הללו.

בהתייחסו לזירה הפוליטית ולמה שנראה כתלות הקואליציה הבאה בקולו של מנסור עבאס, מבהיר הרב מלמד כי הוא אינו רואה בשאלה זו שאלה פוליטית אלא שאלה השקפתית עמוקה. בדבריו מזכיר הרב את הימים בהם נשאל הרב צבי יהודה קוק אם לאשר את ממשלת גולדה מאיר שביקשה להישען על מספר קולות ערבים. "הרב צבי יהודה יצא נגד זה מאוד מאוד", אומר הרב מלמד. "הוא אמר שבשום פנים ואופן אי אפשר להסכים כי עם ישראל צריך לשלוט בארץ ישראל שלטון מלא. ז מצווה דאוריתא על כך מדבר הרמב"ם. כל מיעוט בשלטון הזה הוא הרס הכול כמו פסילת ספר תורה בגלל חסר של אות אחת".

"היו אז שאלות מרכזיות של מיהו יהודי ונשאלה השאלה אם נכון להיכנס לממשלת המיעוט הזו כדי להשיג הישגים משמעותיים, אבל הרב צבי יהודה אמר שקודם כל שלטון יהודי, זה הדבר הראשון שדוחה הכול", אומר הרב מלמד ומרחיב ביתר עמקות על בסיס המחלוקת בין ההשקפה החרדית לזו של הציונות הדתית:

"ההשקפה החרדית מדגישה מאוד את המעשים וההתנהגות, וההשקפה הציונית דתית, כלומר זו של הרב קוק, אומרת שהעיקר הוא הסגולה. עם ישראל בטבעו הוא עם ה'. גוי שיהדר ויקיים את כל המצוות בשלמות אין ערך לכל מעשיו והוא גוי. לעומת זאת יהודי שחטא בכל החטאים שבתורה הוא יהודי. מלך יהודי שעבד עבודה זרה אליהו הנביא רץ לפניו, ואם יהיה גוי הגון ונפלא שימלוך אליהו הנביא לא ירוץ אחריו. יהודי יכול תמיד לחזור בתשובה והתפיסה האמונית שלנו היא הכרה בסגולה ומתוך כך בתורה ובמצוות".

עוד מציין הרב מלמד את דבריו של המהר"ל על אברהם אבינו שלא נזכר בתורה שהיה צדיק ועם זאת הוא נבחר לא משום מעשיו אלא משום סגולתו ומתוך הסגולה באים לאחר מכן המעשים. בהתייחס לסוגיה הפוליטית העכשווית והרצון להקים ממשלת ימין שתישען על מנסור עבאס, מדגיש הרב מלמד את חשיבות השאלה העקרונית עוד קודם לדיון על נזקי ההשלכות של הסכמים עם מי שאינם יהודים. "הגישה השורשית היא שבאנו לארץ ישראל כדי לקיים את מצוות השלטון על ארץ ישראל לבדנו בלי שום שיתוף פעולה של אחר שנותן לנו כוח לשלוט. השלטון היהודי חייב להיות שלטון יהודי מלא מלא. זה דבר עקרוני שדוחה את כל השאלות האחרות".

הרב מוסיף ומציין את ההשלכות המעשיות העשויות להתפתח למציאות פוליטית שכזו, בין השאר בתקדים שנוצר ומאפשר בפעם הבאה לשלטון השמאל להגיע להסכמות חמורות יותר, אך כאמור הרב מדגיש את הסוגיה השורשית עקרונית "שלא יכול להיות שהשלטון שלנו על ארץ ישראל לא יהיה שלטון יהודי מלא. כל תערובת נוספת אינה שלטון של יהודים, ולכן אי אפשר להסכים לזה בשום פנים ואופן. זו הדרכתו העקרונית של הרב צבי יהודה".

בדבריו מזכיר הרב מלמד כי דבריו אלה של הרב צבי יהודה לא הובנו על ידי כולם וגם המפד"ל לא הבין זאת ועל כך הקפיד עליהם הרב צבי יהודה רבות. "אבל אנחנו מזדהים עם ההשקפה הזו וחושבים שאי אפשר לזוז מהעיקרון הזה".

ואולי יש כאן עניין של פיקוח נפש מחשש להקמת ממשלת שמאל? הרב מלמד אינו שולל את החשש הזה וקובע שאכן דרושה הקמת ממשלה טובה ורחבה שתיצור אווירה טובה וחיובית יותר ללא המתח הגדול שבין חלקי הציבור ותמנע את הקרע בעם. "אחדות היא הדבר המרכזי והחשוב ואני משוכנע שבסופו של דבר תקום ממשלה טובה, ימנית ורחבה בעזרת ה'. הדרך מעט מורכבת ויחלפו כמה שבועות עד שהדברים יסתדרו ויתרככו הדעות, אבל אני מאמין שלא יהיו בחירות נוספות. אין אפשרות שתקום ממשלה אחרת והכול היה לטובה ולברכה".