רוני אלשיך
רוני אלשיךצילום: Flash90

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה תביעת דיבה שהוגשה בשנת 2017 נגד מפכ"ל המשטרה באותם ימים, רב ניצב רוני אלשיך.

התובעת, ששמה נאסר לפרסום על ידי בית הדין לעבודה, טענה בעקבות כתבה שפורסמה בעיתון "הארץ" כי אלשיך כינה אותה בשיחת תדרוך עם עיתונאים מאתר "וואלה" בכינוי "עבריינית".

בית הדין לעבודה קבע כי עצם העובדה שהדברים צוטטו בכתבה איננה מהווה הוכחה שנאמרו, וזאת לנוכח העובדה שאלשיך הכחיש את אמירת הדברים.

נציין כי שני עיתונאים שהשתתפו במפגש עם אלשיך הוזמנו להעיד במשפט, אולם כשעלו על דוכן העדים סירבו לספר על מה שהתרחש במפגש בטענה שהדברים חוסים תחת חיסיון עיתונאי.

בית הדין קבע כאמור כי לנוכח העובדה שאמירת הדברים על ידי המפכ"ל לא הוכחה, יש לדחות את התביעה.

בהמשך ציין בית הדין כי העובדה שהמפכ"ל לא ביקש לוותר על החיסיון העיתונאי שהיה על הפגישה איננה מהווה אינדיקציה חוקית מספיקה לכך שאם המשתתפים בפגישה היו מעידים בחופשיות עדותם היתה פוגעת בו.

"התכלית בבסיס מתן החיסיון היא קיום משטר דמוקרטי, אשר חופש הביטוי הינו נדבך חשוב לקיומו. סטייה מכך מצריכה עמידה בתנאים המצטברים המנויים בפרשת ציטרין, בדבר רלוונטיות, מהותיות ונחיצות, תנאים אשר היה מקום לבדוק אותם באם הייתה מוגשת בקשה מתאימה כאמור, מבעוד מועד, במסגרת ההליך", נאמר בפסק הדין.

לסיכום קבע בית הדין, "על יסוד האמור לעיל, המסקנה העולה מהתמונה בכללותה היא כי התובעת לא הרימה את הנטל על מנת להוכיח שהנתבע אכן כינה אותה 'עבריינית' בתדריך עיתונאים שהתקיים בפני פורום מצומצם של אנשי תקשורת ביום ה 22.3.2017. לפיכך דין התביעה להידחות".