בדיוק 529 שנה אחרי, תעודה ייחודית מוענקת לצאצאי המגורשים מספרד

גירוש ספרד הוא אחד מהמאורעות הטראומטיים ביותר שהיו לעם היהודי. השפעתו על תפוצת היהודים בעולם רבה ביותר וניכרת עד היום.

גם בימים אלו, יהודים רבים אינם מודעים לכך שהם צאצאים למגורשים מספרד ואף יותר מכך, אנשים רבים בעולם אינם מודעים לעובדה כי שורשיהם נמצאים עמוק במשפחות יהודיות שנאלצו לחיות כאנוסים לאחר הגירוש.

כעת, 529 שנים אחרי, האיגוד הספרדי העולמי השיק את "תעודת צאצא מגורשי ספרד" שתוענק לכל אלו שיוכח באמצעות מחקר של האיגוד שהם צאצאים של אנוסים או מגורשי ספרד.

באירוע שהתקיים היום (א') הוענקו התעודות הראשונות הוענקו לאהרן פרדס ומאיר ינון פרדס, צאצאיו של רבה של העיר ירושלים אליהו פרדס שהיה גם צאצא למשפחה מגורשת מספרד. אהרן ומאיר פרדס נבחרו לקבל את התעודה הראשונה כי מהמסמכים ההיסטוריים עולה שמשפחת פרדס יצאה מספרד ישירות לארץ ישראל: לצפת ואחר כך לירושלים .

נשיא האיגוד הספרדי העולמי, פרופ' שמעון שטרית אמר: "הענקת התעודה לצאצאי המגורשים מספרד היא בעצם עשיית חסד איתם ועם אבות אבותיהם. לאחר מאות שנים, בפעם הראשונה אנו מכירים באתגרים ובקשיים שהם חוו על מנת לשמור על יהדותם. האיגוד הספרדי העולמי פועל לשמר את המסורת של יוצאי ספרד, והחיבור של בני הדור הזה, לשורשים שלהם עומד לנגד עיינינו כמשימה החשובה ביותר. אדם ללא שורשים הינו אדם נטוש ובודד אך אדם המחובר לזהותו השורשית הוא אדם המרגיש שייכות לעם ולמדינה. בייחוד כאשר יש מורשת כל כך יפה ליהודי ספרד".

מקבלי התעודה, מאיר ואהרון פרדס אמרו: "כנציגי המשפחה הוותיקה שזוכה להשיק את תעודת צאצאי מגורשי ספרד אנו מבקשים להודות לאיגוד הספרדי העולמי על תעודה זו. מקור שם המשפחה פרדס, הינו מהעיר פארדיס בספרד. משפחתינו, הינה אחת מהמשפחות הוותיקות ביותר בישראל שהגיעו לכאן, מנדודים לאחר גירוש ספרד, דרך אירופה והבלקן.

''אבותינו השתקעו תחילה בצפת ולאחר מכן עלו לירושלים בה השתקעו במשך מאות שנים. הרב אליהו פרדס היה הרב הראשי בעיר הנצח ירושלים, רב ציוני, למעלה מ- 10 שנים ותחת כנפיו התגודדו כל עדות ישראל בירושלים עד יום פטירתו. תעודה זו מכירה בנדודים שעברה משפחתינו מאז גורשו מספרד ומחברת אותנו ואת בני דורינו ואף את צאצאינו לשורשינו העמוקים ביותר".