מסדר פורום מטכ"ל - "הגדוד כאתרוג״

במסדרים נבדקה התקדמות התכנית שייעודה שיפור המוכנות והקטלניות של הגדודים בקצה המבצעי

תגיות: צה"ל
קובי פינקלר - ערוץ 7 , כ"ג בניסן תשפ"א

מסדר פורום מטכ"ל - "הגדוד כאתרוג״ -ערוץ 7
חיזוק הקצה המבצעי של צה"ל
צילום: דובר צה"ל

מסדר פורום מטכ"ל שתכליתו בדיקת יישום תכנית "הגדוד כאתרוג" התקיים היום (ב׳) בגדודי היבשה המתמרנים.

מטרת תוכנית "הגדוד כאתרוג״ אשר מובלת על-ידי זרוע היבשה כחלק מהתוכנית הרב-שנתית ׳תנופה׳, הינה חיזוק הקצה המבצעי של צה"ל באמצעות השלמת כלל הפערים בגדודים המתמרנים בכח-אדם ובאמצעי לחימה.

כחלק מהתכנית מופו הפערים המרכזיים והותאם עבורם המענה בהיבטי כח אדם, אמצעי לחימה והמשאבים על מנת להבטיח שהם יבצעו את משימותיהם באופן מיטבי.

במסגרת התהליך הוגדל באופן ניכר איוש כוח אדם ביחידות המתמרנות והושלמו פערי כוח אדם קיימים, וכן הושקעו מאות מיליוני שקלים ברכש אמצעי לחימה, אמצעי ראיית לילה, כוונות, תחמושת וכלי רכב.

במסגרת המסדר שנערך בראשות הרמטכ"ל ובהובלת פורום מטכ״ל ונציגים מהאגפים השונים, התקיימו מסדרים בגדודים, על מנת לבחון את התקדמות התכנית. לאורך היום, נבדקו 27 גדודי חי"ר, הנדסה ושריון, ע"י 14 צוותים בראשות חברי פורום מטכ"ל, ע"פ חלוקה שנקבעה מראש. אלה מתווספים לשמונה גדודים שכבר נבדקו בשבועות האחרונים.

המסדרים בחנו שלושה תחומים:
הראשון בהם הוא הגדלת היקף הלוחמים בגדוד במטרה להשלים את הפערים שנוצרו בעקבות קיצור השירות, תוך עמידה בסדר הכוחות המינימלי שקבע הרמטכ"ל לאיוש הלוחמים ותומכי הלחימה.
השני, השלמת המלאי של כל אמצעי הלחימה וציוד הלחימה; בין היתר, גדודי ״האתרוג״ תוגברו בכוונות, באמצעים לראיית לילה וברכבי מפקדים באופן שמחזק את הקטלניות שלהם.
והשלישי, הסדרת מבנה היחידות וארגונן באופן שיוביל לאפקטיביות מרבית ויהווה שפה משותפת בין הדרגים. התכנית תושלם באופן מלא עד סוף שנת 2021.

חיזוק יחידות הקצה הוא חלק מתפיסה כוללת, אשר פועלת להקנות ליחידות הקרביות את מרב היכולות על מנת להתמודד באופן עצמאי ויעיל ככל שניתן עם האויב במרחב העירוני.