שירה איסקוב
שירה איסקובצילום: באדיבות "עובדה", קשת 12

ארגון "אבות למען צדק" דורש ממושיק אביב, יו"ר הוועדה הציבורית לבחירת משיאי המשואות, לבטל את ההחלטה להעניק לשירה איסקוב להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל.

"הדלקת המשואה בהר הרצל נתפסת בציבור כמעמד ציבורי וסמלי רם המוענק לאנשים אשר פעלו למען הציבור באופן עקבי ולאורך שנים והותירו חותם לדורות. הציבור ובעיקר בני הנוער רואים במדליקי המשואה דוגמא ומופת ואלו מהווים מודל לחיקוי כל אחד בתחום בו נבחר", נכתב.

לטענת הארגון, "הוועדה הנכבדת טעתה בבחירתה של הגברת שירה איסקוב להשאת משואה וכי יש לבטל הבחירה", זאת משום שהיא לא תרמה למדינה תרומה יוצאת דופן מעבר לנדרש על בסיס עיסוקה או תפקידה.

"לחילופין, גב' שירה איסקוב היא מתלוננת ונפגעת עבירה במסגרת הליך שיפוטי בתיק פלילי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תיק זה מצוי בשלב של שמיעת הראיות וטרם ניתן בו פסק דין".

עוד נאמר כי "בחירתה של גב' איסקוב להשאת משואה בשלב הנוכחי של ניהול התיק הפלילי עלולה להשפיע על שיקול דעתם של שופטי בית המשפט בבואם לשקול את הנסיבות המתוארות לעיל בפרוטוקול העדויות.

''השפעה זו עלולה להיווצר, מטבע הדברים, בעיקר בשל אווירה ציבורית אוהדת המוקנית בהגדרה למי שנבחר להשיא משואה, כלומר טקס המשואות ממסגר את דמותה של גב' איסקוב כדמות נורמטיבית למרות התנהגותה האלימה כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקולים".