איציק משה
איציק משה צילום: בית ישראל

ארגון ההסברה "בית ישראל", שהקים מיזם להסברה ופעיל בגאורגיה ומדינות אירופה, רשם הצלחה כשהירחון הגיאורגי היוקרתי "דיפלומט" החליט לסקר בהרחבה את מתודיקת ההסברה של הארגון.

הירחון, המופץ בגאורגיה ומחוצה לה וכן לסגל הדיפלומטי בשפה האנגלית, יקדיש את כל הגיליון הקרוב, 80 עמודים, על מנת לספר את סיפור העלייה הגדולה מהמדינות הפוסט-סובייטיות ולחשיפת מתודיקת ההסברה הייחודית של "בית ישראל" לטובת ישראל.

איציק משה, יו"ר ארגון "בית ישראל", אמר: "השנה הארגון מתכנן לעשות פרזנטציה רחבה לממצאי המיזם הפעיל 7 שנים בהצלחה, על מנת לשכנע את המוסדות בארץ להעתיקו ל-100 מדינות בעולם, ללא עלות למדינת ישראל".

יש לציין כי "בית ישראל" מקיים שיתוף פעולה עם ארגונים בין לאומיים באירופה וארגונים הפעילים לקידום הלובי הישראלי, ביניהם פרלמנטרים אירופאים ומוסדות הקשורים למועצת אירופה.