הצפירה היום
הצפירה היוםשירה הרשקופ/TPS

רבה של תל אביב הרב ישראל מאיר לאו, ניצול שואה בעצמו, נשאל פעם על ידי אישיות פולנית מדוע בישראל דמויות ההוד ההיסטוריות של העם היהודי אינן מונצחות על גבי פסלים ברחבי הארץ וכפי הקיים במדינות רבות בעולם עם מורשת היסטורית.

היכן פסלו של הרמב"ם? היכן פסלו של משה רבינו? היכן פסלו של הרב עובדיה יוסף? מדוע מנהיגי הרוח אינם מונצחים באנדרטאות ופסלים, ומעולם לא הועלתה דרישה כזו על ידי אף לא נציג דתי או חרדי אחד בכנסות ישראל לדורותיהן.

"מעבר לעובדה שישנה רגישות גבוהה לפסלים בדת היהודית", הסביר הרב לאו, "הנצחה של דמות רוחנית מההיסטוריה של העם היהודי מתגמדת אם היא תתוחם לאנדרטה או פסל במקום זה או אחר. עבור האדם היהודי המאמין, מורשתו של משה רבינו והרמב"ם אינה רק פולקלור קסום של תרבות עתיקה - היא דרך חיים".

"עם ישראל בארץ ובתפוצות, בכל נקודה בעולם חוגג בי"ד ניסן את ליל הסדר, בא' תשרי את ראש השנה, ובכ"ה כסליו את חג החנוכה. באותן שעות בדיוק יהודי בגרוזיה, בוונצואלה, בישראל ובטקסס, מעלה את האור, מניף המצות, ומתפלל בבית הכנסת. זו ההנצחה הכי מובהקת", הוסיף.

מידי שנה מוטחת בחרדים האשמות בדבר אי השתתפותם המוחצנת בטקסי השואה. המקפידים להדר מאלתרים כמה צעירים בעלי חזות חרדית ממנגלים באחד הפארקים ברחבי הארץ וצובעים את כלל הציבור החרדי בצבעים מכלילים ומסבירים כי עבור היהודים החרדים זכר השואה פשוט לא קיים.

זו כמובן שטות מוחלטת. אין כמעט חרדי (וודאי מקרב העדות ששורשן ממדינות אירופה) שלא איבד ענפי משפחה ניכרים בשואה האיומה. סבתו של כותב השורות איבדה כמעט את כל משפחתה באושוויץ, כך סביו. תעצומות הנפש שהם גילו במחנות העבודה עוברות מדור לדור ומשמשות דוגמה ומודל לחיקוי למסירות נפש יהודית מהי.

אולם סיפור ההנצחה החרדי הוא שונה בתכלית השוני. עבור היהודי החרדי השואה אינה מסמלת 'גבורה' ואינה מתוחמת ליום אחד: זו התקומה הרוחנית בישראל וברחבי העולם. זו ההמשכיות של אורח החיים התורני של הסבא והסבתא. זהו הרצון לשמר את מה שהם שמרו, להאמין במה שהם האמינו.

בעוד החילוניות בישראל מעצימה גבורה וקידמה, המשפחה החרדית מקדשת את העבר, את ההיסטוריה, ממשיכה אותו עד עצם היום הזה וצובעת על פיה את עתידה ועתיד ילדיה.

אז נכון, ברור לגמרי שעומדים בצפירה. ברור לגמרי שכשם שהחרדים מבקשים שהחילונים יכבדו את ערכי השבת במרחב הציבורי - גם כל חרדי וחרדי מצווה ומחויב לעמוד בצפירה ולומר פרקי תהילים לזכר הנפטרים. בסופו של יום, למרות שאנחנו שונים, דעותינו שונות, אנחנו עם אחד. אולם עבור החרדי, זכר השואה נמשך גם לאחר שהצפירה מסתיימת.