בנק ישראל
בנק ישראלצילום: נתי שוחט, פלאש 90

לראשונה בישראל הוקמה לשכת שירותי מחשוב בנקאיים, המהווה תשתית למתן שירותי מחשוב לגופים פיננסיים.

הלשכה הוקמה ע"י חברת TCS, שנבחרה כספק הזוכה לקבלת מענק ממשרד האוצר לצורך הקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים, בהתייעצות ובליווי בנק ישראל.

מהלך זה קודם במסגרת יישום הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית בישראל, והוא מצטרף למספר רב של צעדים להגברת התחרות אשר נקטו משרד האוצר ובנק ישראל בשנים האחרונות.

לשכת שירותי המחשוב עלתה לאוויר ב-1 במרץ 2021, והיא כבר מספקת את שירותיה לבנק הדיגיטלי הראשון שהוקם לאחרונה, לראשונה מזה עשרות שנים שבהן לא קם בנק חדש בישראל.

הקמת הלשכה הוא פרויקט טכנולוגי מורכב שמסיר חסם משמעותי לכניסת שחקנים חדשים לשוק הבנקאות בישראל ובכך צפויה לתרום הלשכה להגברת התחרות בשוק הבנקאות ולשיפור השירות ללקוח.

לשכת השירות מאפשרת לבנקים ואגודות אשראי לספק שירותים בנקאיים מגוונים ללקוחות, וזאת על בסיס התשתית שנבנתה עבור הבנק הדיגיטלי, ולקבל בגינם מענק נוסף ממשרד האוצר.

הקמת הלשכה צפויה להוזיל באופן משמעותי את שירותי המחשוב לבנקים ואגודות אשראי חדשות בבואן להקים מערכות עצמאיות שעלות הקמתן גבוהה מאוד ונאמדת במאות מיליוני ש"ח. בכך, יוזלו משמעותית עלויות הקמת גוף פיננסי חדש בישראל ויוסר חסם משמעותי לכניסת שחקנים חדשים.

מ"מ הממונה על התקציבים, יוגב גרדוס' mhhi "הקמת הלשכה תוביל להסרת אחד מחסמי הכניסה המשמעותיים ביותר למערכת הבנקאית, ומאמין שהצעד יסייע לכניסת שחקנים לענף וליצירת שוק בנקאי תחרותי ויעיל יותר לטובת הצרכנים בישראל".

kscrh המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הקמתם של הבנק הדיגיטלי הראשון ולשכת שירותי המחשוב הבנקאיים מהוות אבן דרך היסטורית במדינת ישראל ויישום הלכה למעשה של אחד מיעדי בנק ישראל להגברת התחרות בשוק הבנקאי ובמערכת הפיננסית בכלל. ללשכת השירות שהוקמה ישנו פוטנציאל למתן שירותים עתידיים נוספים בתחומי הבנקאות".