אין שני מלכים משמשים בכתר אחד

מדינת ישראל זקוקה לסולידיות וערבות הדדית בקרב חברי הכנסת על מנת להשיג יציבות שלטונית הנדרשת לניהול המדינה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , ל' בניסן תשפ"א

אין שני מלכים משמשים בכתר אחד-ערוץ 7
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

התורה מספרת על בריאת השמש והירח "וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י הַמְּאֹורוֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים" (בראשית א' ט"ז) "לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה אלא שווים בגובהן ובתוארן ובאורן" (פרקי רבי אליעזר ו' ב').

רבי שמעון בן פזי (חולין ס' ב') מקשה מהמשך הפסוק "אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה" (בראשית א' ט"ז) אחרי שנבראו שניהם גדולים ושווים איך הפכה הלבנה למאור הקטן?

– ומעשה שהיה כך היה: הירח הופיעה לפני הקדוש ברוך הוא ובפיה טענה צודקת: רבש"ע! האפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד?! אמר לה: נכון! כל עוד אינך יכולה למשול באור עולם יחד עם השמש לכי ומעטי את עצמך!

נמצינו למדים שאין שני מלכים בכתר אחד. רק לאחרונה חווינו את חולשתה ואי יציבותה של ממשלה בעלת שני ראשים. מדינת ישראל אחרי מערכת בחירות רביעית זקוקה לממשלה יציבה אותה מנהיג ראש ממשלה אחד ושרים הסרים למשמעתו. ממשלה הנתמכת בכנסת על ידי רוב מוצק לאורך מלוא הקדנציה.

באין ממשלה יציבה ומושלת נוע תנוע הארץ כשיכור כדבר הנביא ישעיה. אין תקציב. אין פיתוח. הכלכלה מדרדרת ואם אין קמח אין תורה. לכן חובה קדושה על הנבחרים ללמוד מנשיא ארה"ב אברהם לינקולן זכור לטוב שחייב את המנוצח לברך את המנצח במערכת הבחירות בחירות ולהכיר בשלטונו.

איזהו חכם המכיר את מקומו לכן על כל ראשי המפלגות להתיר נדריהם ולבטל הבטחותיהם ערב הבחירות. מעת פרסום תוצאות האמת תמה מערכת הבחירות ועל כל נבחר מוטלת החובה לתת כתף ולסייע בהרכבת הממשלה.

מדינת ישראל זקוקה לסולידיות וערבות הדדית בקרב חברי הכנסת על מנת להשיג יציבות שלטונית הנדרשת לניהול המדינה. ממשלה חפצת חיים זקוקה לראש אחד לא שניים או יותר. אם הטוענים לכתר ראשות ממשלה אינם מוכנים להרכין ראש להודות בהפסדם ולהעניק לנבחר את מלוא התמיכה הם חלילה יגררו את המדינה לסבב בחירות נוסף ומי לנו ערב שתקום ממשלה יציבה?!

למקרה שהדבר לא יסתייע יש לחוקק חוק שבמידה והכנסת הנבחרת איננה מסוגלת להרכיב בעצמה ממשלה בעלת רוב ברור ומוצק בכנסת המנדט יעבור לנשיא המדינה והוא ירכיב ממשלה יציבה ובלבד שלא נגיע למערכת בחירות חמישית.

בעל ספר החינוך מסביר את החובה למנות מלך (מצווה תצ"ז) "שנצטווינו למנות עלינו מלך מישראל (לדעת הרא"יה קוק לממשלת ישראל דין מלוכה על פי דין זה ראש הממשלה או נשיא המדינה חייב להיות יהודי על פי ההלכה) מתפקיד המלך לקבץ את כולם יחד ולהנהיגנו כחפצו ועל זה נאמר (דברים י"ז ט"ו) "שום תשים עליך מלך". לדעת הספרי "זו מצוות עשה" יען אי אפשר שיתקיים יישוב העם בשלום אלא אם היות עליהם איש אחד לראש וקצין.

מוסיף בעל החינוך (מצווה ע"א) בדין האיסור לקלל את הנשיא שנאמר (שמות כ"ב כ"ז) "ונשיא בעמך לא תאור" כוונת הכתוב להזהירנו לכבד ולהוקיר כל מי שהוא ראש השררה על ישראל בין ממשלת מלכות בין ממשלת תורה".

משורשי המצווה לפי שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים לעשות מצוותו ולקיים גזירותיו מפני שדעות בני אדם חלוקין זה מזה ולא יסכימו כולם לעולם לדעה אחת לעשות דבר מכל הדברים.

ומתוך כך יצא מביניהם הביטול והריפיון בפעולות ועל כן צריכים לקבל דעת אחד מהם אם טוב אם רע למען יצליחו ויעסקו בעסקו של עולם. פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת רב ופעם ההיפך.

וכל זה טוב מן המחלוקת שגורם ביטול גמור. ומאחר שהממונה לראש הוא הסיבה לתועלת אחדות האומה, בין אם נועד להדריכנו בדרכי הדת או גדול במלכות לשמור איש מרעהו שתקיף ממנו, ראוי הדבר וכשר שלא נקל בכבודו וחלילה לקללו".

משילות תתכן אם חברי הכנסת הנבחרים יכתירו ממשלה בעלת ראש אחד ויפרגנו לחבריה ולעומד בראשה ויעניקו להם סמכויות ויכבדו אותם בכבוד הראוי בכוונה להוקיר את פועלם אם טוב אם רע. ביקורת בונה עושה טוב לדמוקרטיה ובתנאי שיעשה מתוך נימוס ודרך ארץ.

אם מטרת המבקרים להפיל את השלטון בעין רעה, בחיטוט ובחיפוש כשלים או בעזרת חרמות ונידויים, קללות ושמתה לא תצמח לנו מכך כל טובה. להיפך, הדבר יוצר חוסר סדר ובאין משמעת יש בלאגאן. אנדרלמוסיה באה לעולם המחסלת כל חלקה טובה. ובאין משילות איש הישר בעיניו יעשה וכידוע לולא מוראה של מלכות איש את אחיו חיים בלעו. ישועה לא תצמח והגאולה לא תבוא וחבל!.

העצה הנבונה: להאמין שהנבחר נבחר בצו עליון. מן השמים התברך הנבחר לעשות טוב לעמו. הן לו רצה הבורא יתברך יכול היה לבחור באחר ולכן נלך לאורו לכל אורך הקדנציה אם טוב אם רע. נטה שכם כולנו יחד; ערבים כיהודים, חילוניים כדתיים שמאלניים כימניים להרכיב ממשלה חזקה ויציבה.

רק בתום הקדנציה של הכנסת בשעה שניכנס למערכת הבחירות החמשיות נוכל לשנות את דפוס הצבעתנו מזו שקדמה לה. זה הזמן המתאים להיאבק על דעותינו ולבחור במתאים ביותר בעת ההיא. אמן כן יהי רצון.