רק לא בחירות חמישיות?

אנחנו צריכים לומר בקול ברור לעצמנו ומתוך כך לכולם: איננו רוצים בחירות חמישיות אך איננו מפחדים מהן, אנחנו יותר מפחדים מזריקת ערכינו לפח.

יאיר הרשקוביץ , א' באייר תשפ"א

רק לא בחירות חמישיות?-ערוץ 7
בחירות לכנסת
צילום: Photo by Flash90

אנחנו בעיצומו של מה שמכונה "הפלונטר הפוליטי". האפשרויות הסטנדרטיות מובילות למבוי סתום, וכדי להביא פיתרון של הקמת ממשלה ישנם ניסיונות יצירתיים כאלה ואחרים. ניסיונות אלו רבים ומגוונים: ממשלת ימין הנשענת על רע"ם, ממשלת בנט-לפיד של ימין-שמאל-קדימה-צעד, ממשלת שמאל-ערבים עם גדעון סער, ועוד ועוד.

אלו תרגילים מעניינים שניתן להכניס לספרי לימוד חשבון של כיתה ב', אך יש אפשרות אחת שאיש אינו מעז לפתוח את פיו ולהציע: בחירות חמישיות.

אופס, אמרתי את המילים הגסות הללו.

וברצינות: בוודאי שרוב העם אינו חפץ בבחירות חמישיות הן מבחינת ההוצאות הכלכליות, הן מצד המתח הפוליטי, ובעיקר מהסיבה הפשוטה: מי אמר שבבחירות האלה תהיה הכרעה ותקום ממשלה, מי אמר שלא ניאלץ ללכת לבחירות שישיות?!

החשש מובן, ובוודאי שאין ביד איש להבטיח תוצאות טובות יותר בבחירות חמישיות, אבל כדי להימנע מהן קורה דבר מרתק ואפילו הזוי.

ראשית, חלקים גדולים מהמחנה הלאומי בישראל חושבים בשיא הרצינות על הקמת ממשלה שנשענת על מפלגה ערבית אנטי ציונית, שחלק מדרישותיה האזרחיות (ולא דיברנו על הלאומיות!) הן הכשרת יישובים לא חוקיים וביטול החוק המגביל אותם. הבעיה העיקרית בהקמת ממשלה כזו אינה הדרישות הללו בלבד, אלא עצם נתינת לגיטימציה למפלגה שאינה יהודית להכריע בסוגיות הרות גורל של מדינתנו היהודית.

וזו עוד האפשרות הקלה יותר.

האפשרות השנייה, הגרועה יותר, שנשקלת ברצינות היא הקמת ממשלה של בנט עם לפיד שתהיינה שותפות בו כל המפלגות האנטי-דתיות (וחלקן אנטי יהודיות בעליל). ואם הסלט המר הזה לא מספיק, אז אפילו ממשלה כזאת צריכה תמיכה של אחת מהמפלגות הערביות מבחוץ.

איך הגענו למצב שבו אפשרויות כאלה נשקלות? כי ישנה רוח רעה שמנשבת, ושלא נטעה – התקשורת היא המפיצה את הרוח הזו: "הכול! רק לא בחירות חמישיות"!

שכחנו שמטרת הבחירות היא לתת לנו אפשרות להכריע כיצד תיראה מדינתנו האהובה, וכך התהפך הגלגל: מתבצעות הכרעות הרות גורל כדי למנוע מאיתנו לבחור.

האם מישהו מוכן להקים מדינה ערבית-פלסטינית כדי שלא תהיינה בחירות חמישיות? אני מניח שהתשובה היא "לא". אם כך, למה איננו מזדעזעים באותה מידה כאשר מציגים בפנינו ממשלה שכמעט כל גורמיה שואפים לרוקן את המדינה מיהדותה, בשם האידאל של "הכול, רק לא בחירות חמישיות"?!

אט אט אנחנו מאבדים את ערכינו, חוצים עוד ועוד קוים אדומים מבלי לשים לב איפה אנחנו כבר נמצאים, ומה אנחנו רוצים באמת שיקום כאן. אנחנו מוכנים לוותר עוד ועוד בשם 'הערך העליון' של "לא עוד בחירות", מבלי לשים לב ללגיטימציה ש"ערך" זה מביא להקמת ממשלה שתפגע בכל היקר לנו.

אנחנו צריכים לומר בקול ברור לעצמנו ומתוך כך לכולם: איננו רוצים בחירות חמישיות אך איננו מפחדים מהן, אנחנו יותר מפחדים מזריקת ערכינו לפח.